WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:52:pm 28/10/09 Đăng ngày “October 28th, 2009”

Từ văn sang võ: Giã từ internet

Từ văn sang võ: Giã từ internet

Đến đây, tôi muốn nhắc bạn lời cầu nguyện của người Tây Âu xưa cũ. “Xin cho tôi đủ nghị lực để thay đổi những gì tôi có thể; bình an để chấp nhận những gì không thể; và trí tuệ để phân biệt giữa hai.” Bạn ạ! Sức khoẻ là điều mà bạn có thể thay đổi ngay từ bây giờ.

11:52:pm 28/10/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ví von khập khễnh

Ví von khập khễnh

Khi vào đọc Đàn Chim Việt, thấy có clip video, tôi tò mò  bấm xem.Trước mắt tôi là ông chủ tịch nước CHXHCNVN Nguyễn Minh Triết, với gương mặt trông đầy vẻ mãn nguyện, với những động tác rất tự tin, tay trái rồi tay phải sải ra, thu lai theo nhịp nói như để [...]

12:02:pm 28/10/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »