Home » 10:36:am 22/10/09 Đăng ngày “October 22nd, 2009”

Về Viện IDS: “xử lý” là cái chi chi?

Về Viện IDS: “xử lý” là cái chi chi?

Chuyện giải thể IDS và chuyện “xử lý” IDS đang là đề tài bàn luận sôi nổi trong và ngoài nước. IDS – Viện nghiên cứu phát triển – Institute of Development Studies – ở Hà Nội, là cơ quan nghiên cứu do 16 trí thức cùng nhau kết hợp lập ra từ tháng 9-2007, [...]

10:36:am 22/10/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »