Home » 09:51:am 27/01/10 Đăng ngày “January 27th, 2010”

Khi sai lầm bị đẩy lên mức quá đáng

Khi sai lầm bị đẩy lên mức quá đáng

Tình hình chính trị của đất nước gần đây sa sút nhanh và trầm trọng. Mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân có những biểu hiện gay gắt. Chính quyền không những không bảo vệ người dân lương thiện, còn bênh vực những tham quan ô lại, áp bức quần chúng, để người [...]

09:51:am 27/01/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »