Home » 12:35:am 31/01/10 Đăng ngày “January 31st, 2010”

Chiến tranh và người Mỹ trên quê hương tôi

Chiến tranh và người Mỹ trên quê hương tôi

LTG: Kỷ niệm 35 năm người Việt tị nạn tại hải ngoại. Kính tưởng niệm tất cả anh linh chiến sĩ Việt Nam – Hoa Kỳ và đồng minh, có Anh Chị Em ruột thịt của tôi, đã hy sinh vì chính nghĩa Tự Do trong chiến tranh Việt Nam trước tháng 4/1975. Năm 1961, [...]

12:35:am 31/01/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »