WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:31:pm 01/04/10 Đăng ngày “April 1st, 2010”

Tin thêm về cảnh báo của Google

Tin thêm về cảnh báo của Google

Cty Google đã công bố chi tiết về một đợt đánh phá sử dụng mã độc nhắm vào các nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam đang đấu tranh chống lại kế hoạch hợp tác khi thác quặng Bauxite giữa chính quyền VN và một công ty của Trung Quốc

01:31:pm 01/04/10 | Đăng tại KHOA HỌC, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hãy nói dối tốt hơn nữa!

Hãy nói dối tốt hơn nữa!

Tôi kêu gọi các đồng chí hãy phát huy tinh thần tiến công, chủ động sáng tạo, đánh bại mọi âm mưu thâm độc của bè lũ nói thật…

03:33:am 01/04/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Tăng trưởng không cần tăng việc làm? Bí ẩn Mỹ?

Tăng trưởng không cần tăng việc làm? Bí ẩn Mỹ?

Đến một lúc nào đó, rồi bí ẩn này của nước Mỹ cũng sẽ lộ diện. Vì nó không giống bí ẩn vụ ám sát tổng thống Kennedy, mặc dù, có nhiều khả năng, chúng đến từ cùng một chỗ.

03:01:am 01/04/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Người tị nạn ở Đông Nam Á có thể hy vọng?

Người tị nạn ở Đông Nam Á có thể hy vọng?

Họ cần phải chấm dứt đàn áp tôn giáo, tôn trọng các tiếng nói khác biệt về tư tưởng chính trị, mở rộng dân chủ, đưa đất nước của mình thành những quốc gia giàu mạnh văn minh. Chỉ có như vậy thì mới mong giải quyết được tận gốc bài toán mang tên “người tị nạn”.

02:18:am 01/04/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Văn hóa cám ơn

Văn hóa cám ơn

Sống tử tế với nhau cũng có nghĩa là ghi nhận sự đóng góp và giúp đỡ của người khác. Cám ơn chẳng những tỏ lòng tri ân người mình thọ ơn mà còn là một cách tôn trọng nhân phẩm của người đó.

01:40:am 01/04/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chuỗi dài xì-căng-đan, chồng chất thách thức

Chuỗi dài xì-căng-đan, chồng chất thách thức

Thách thức lớn nhất chưa từng có của nhóm lãnh đạo hiện nay là họ phải trả lời minh bạch trước nhân dân và đảng viên ở cơ sở, là: họ đã có thái độ ra sao trước sự lấn lướt chèn ép của thế lực bành trướng phương Bắc.

01:31:am 01/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Lê Thị Công Nhân: Niềm tự hào của dân tộc

Lê Thị Công Nhân: Niềm tự hào của dân tộc

Hy vọng là trong một ngày không xa, chúng tôi cùng toàn dân VN sẽ nghe được tiếng nói của chị trên diễn đàn Quốc hội Hoa kỳ về hiện tình đất nước VN.

01:15:am 01/04/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »