WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:38:pm 10/04/10 Đăng ngày “April 10th, 2010”

Nam Bắc Phân Tranh Sau 1975 (Kết)

Nam Bắc Phân Tranh Sau 1975 (Kết)

người ta có thể thấy tình trạng chia rẽ nam bắc tại hải ngoại không phải do tranh chấp quyền lợi mà là do khác biệt về trình độ chính trị và văn hoá và sự khích động của giới lãnh đạo đảng và chính quyền mọi cấp từ trong nước

05:38:pm 10/04/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thảm cảnh của đất nước Ba Lan, Tổng thống Lech Kaczyński và 86 thành viên phái đoàn quốc gia tử nạn

Thảm cảnh của đất nước Ba Lan, Tổng thống Lech Kaczyński và 86 thành viên phái đoàn quốc gia tử nạn

Tai nạn máy bay Tupolev TU-154 là tổn thất cực kì lớn lao của dân tộc Ba Lan trong lịch sử hiện đại.

04:38:pm 10/04/10 | Đăng tại THẾ GIỚI, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

LM Nguyễn Văn Lý: Lãnh tụ, chủ thuyết, ổn định,tổ chức

LM Nguyễn Văn Lý: Lãnh tụ, chủ thuyết, ổn định,tổ chức

Nhận định về các quan điểm chính trị của LM Nguyễn Văn Lý trong do đài BBC phỏng vấn ngày 16/3/2010: Đọc bài phỏng vấn LM Nguyễn Văn Lý trên đài BBC ngày 16/3/2010, một ngày sau khi được tạm thả về nhà trị bịnh, chúng tôi thấy cần phải góp ý xây dựng. Trước [...]

03:29:pm 10/04/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Mỹ du ký [1]

Mỹ du ký [1]

Tôi hiểu từ lâu tôi được biết là một người bất đồng chính kiến, gặp nhiều khó khăn, bị quản chế, bao vây, cô lập, bây giờ tôi được đi ra nước ngoài, người ta sẽ đặt câu hỏi là do đâu: Chính sách của nhà nước cởi mở hơn? Tôi đã có thỏa thuận gì đó với nhà nước? Thậm chí tôi là “đối lập cuội” bây giờ đi thực hiện một nhiệm vụ nào đó của công an?…

03:01:pm 10/04/10 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu: Dưới Cặp Mắt Công An Nhân Dân

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu: Dưới Cặp Mắt Công An Nhân Dân

Bài báo CANDVC gợi cho chúng ta hình ảnh của tình báo cộng sản họat động tại miền Nam trước 1975. Sau khi cộng sản chiếm miền Nam có nhà báo trước kia “đi ăn mày” nay trở thành nhà kiểm sóat văn hóa, có thầy bói mù tự nhiên sáng mắt trở thành điềm chỉ viên, có nhà tu hành bỏ áo để trở thành công an nhân dân…

01:58:pm 10/04/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Về đạo luật bảo hiểm y tế mới

Về đạo luật bảo hiểm y tế mới

Sau nhiều thập niên với nỗ lực của nhiều đời tổng thống, rồi trải qua hơn 14 tháng tranh luận căng thẳng tại diễn đàn Quốc Hội và trên các diễn đàn công cộng khác, cuối cùng đến hôm 21/3 vừa rồi một đạo luật cải cách y tế với quy mô rộng lớn cho [...]

12:56:pm 10/04/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đêm văn nghệ của Hội Sinh Viên Stanford

Đêm văn nghệ của Hội Sinh Viên Stanford

Đêm văn nghệ gây quỹ cho hội Immigrant Resettlement and Cultural Center (IRCC,Inc. San Jose)

12:00:pm 10/04/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Vấn nạn phá rừng

Vấn nạn phá rừng

12:10:am 10/04/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »