WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:23:am 28/04/10 Đăng ngày “April 28th, 2010”

Cười vui

Cười vui

Chỉ có ở VN: Hai cô cậu yêu nhau mà hai họ ngăn cản, cả hai quyết định nhảy sông tự vẫn, nhưng không chìm được vì rác lềnh bềnh, cả hai xông ra trước đấu xe tải, xe chạy gần đến thì vấp ổ gà quẹo sang một bên, cả hai quyết định mua [...]

01:23:am 28/04/10 | Đăng tại VUI CƯỜI | Đọc tiếp »

Nhân 35 năm Ngày 30-4, thế này mới là tình nghĩa dân tộc

Nhân 35 năm Ngày 30-4, thế này mới là tình nghĩa dân tộc

Nhân dân ta, nhất là lãnh đạo đảng CS rất nên tìm hiểu sự kiện lịch sử tháng 4-1865 trên đất Hoa Kỳ, đối chiếu với những gì họ đã làm sau 30-4-1975, sẽ có vô vàn bài học thấm thía và bổ ích.

12:05:am 28/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Báo CAND: Nói láo là “nghề của chàng”

Báo CAND: Nói láo là “nghề của chàng”

Độc giả trong và ngoài nước nào đã từng đọc báo CAND, đặc biệt trang ANTG, thì có lẽ đã từng đọc qua những bài viết bốc phét và đánh phá các thành viên, tổ chức người Việt tỵ nạn ở hải ngoại.

12:00:am 28/04/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thiên tài quân sự Trần Nhân Tông

Thiên tài quân sự Trần Nhân Tông

Vua Trần Thánh Tông truyền ngôi cho thái tử Khâm. Thái tử lên ngôi xưng là Hiếu Hoàng, hiệu là Pháp Thiên Ngự Cực Anh Liệt Vũ Thánh Minh Nhân Hoàng Ðế (tức là Nhân Tông), chính thức trị vì đất nước Ðại Việt năm 1279, lấy niên hiệu là Thiệu Bảo Nguyên Niên cũng [...]

12:00:am 28/04/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

“Nghề… biểu tình” ở hải ngoại

“Nghề… biểu tình” ở hải ngoại

Thôi thì, cứ tạm gọi, cái trò kiếm cơm độc nhất vô nhị, của thiểu số những kẻ mạt hạng trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại là “nghề” vậy. Nhưng mà, thứ “nghề” ấy có từ bao giờ?

12:00:am 28/04/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lịch sử có thể biên tập, cắt xén nhưng không thể phủ nhận

Lịch sử có thể biên tập, cắt xén nhưng không thể phủ nhận

Lịch sử chưa bao giờ thừa nhận Việt Nam là một phần của Trung Quốc. Dân tộc Việt Nam luôn đấu tranh để giành lấy chủ quyền lãnh thổ của mình.

12:00:am 28/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tháng Tư và ký ức tập thể

Tháng Tư và ký ức tập thể

Không phải chỉ có bản sắc mà cả ý niệm về đạo đức cũng được nuôi dưỡng từ ký ức, kể cả, nếu không muốn nói, nhất là, những loại ký ức đầy máu và nước mắt.

12:00:am 28/04/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Tuỳ bút tháng tư + Nuôi thù hận, cản trở hòa hợp là có tội với tương lai

Tuỳ bút tháng tư + Nuôi thù hận, cản trở hòa hợp là có tội với tương lai

Phải chăng khi một chính thể kéo dài sự mục nát suốt mấy chục năm, quyền bính lọt vào tay lũ lưu manh hạ đẳng, chính sự nhố nhăng như phường chèo, lại khước từ minh triết…

12:00:am 28/04/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »