WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:02:pm 08/04/10 Đăng ngày “April 8th, 2010”

Lật ngược Sài Gòn

Lật ngược Sài Gòn

Ta đã lật ngược được Sài Gòn, thủ đô hòn ngọc viễn Đông của nguỵ, thành thành phố thân yêu mang tên bác. Ta lật ngược Sài Gòn như cụ tổ Các Mác đã đảo lộn Duy Tâm thành Duy Vật chủ nghĩa

05:02:pm 08/04/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hãy mau thức tỉnh trước khi quá muộn

Hãy mau thức tỉnh trước khi quá muộn

Chúng tôi xin bắt đầu bài viết này bằng lời nói của ông Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu: “Đừng tin vào những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”. Thật vậy, tất cả những gì mà các nhà lãnh đạo ĐCSVN đã thực hiện qua từng giai đoạn, [...]

02:36:pm 08/04/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Cuộc chiến giữa các thủ lãnh ở Pháp

Cuộc chiến giữa các thủ lãnh ở Pháp

Hai vấn đề làm nhức đầu nhất cho tổng thống Sarkozy, thủ tướng Fillon và đảng UMP là 2 lời hứa lớn tăng sức mua của toàn xã hội và giảm số thất nghiệp vẫn còn lơ lửng…

01:22:pm 08/04/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Khối 8406 kỉ niệm 4 năm ngày thành lập

Khối 8406 kỉ niệm 4 năm ngày thành lập

Đại diện của Khối nói sẽ “luôn luôn xứng đáng với lòng tin yêu đó của mọi người” và khẳng định quyết tâm dấn thân trong thời gian tới dù biết rằng “chặng đường trước mặt còn phải trải qua khó khăn”.

03:08:am 08/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Linh mục Lý từ chối đi Canada chữa bệnh

Linh mục Lý từ chối đi Canada chữa bệnh

Linh mục Lý cho rằng, đi Canada hay ra nước ngoài chữa bệnh là “trúng kế” của chính quyền nhằm cách ly ông khỏi công cuộc tranh đấu

02:24:am 08/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »