WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:36:pm 06/04/10 Đăng ngày “April 6th, 2010”

Kẻ đốn mạt thời nào cũng có

Kẻ đốn mạt thời nào cũng có

“ Bớ thần dân Giao Chỉ mà nay là nước Việt. Ta vừa lên “mạng” biết Bắc phương vừa đưa một tin rất xúc phạm về ta. Tin rằng : Trong Hội miếu Mã Viện tại Đông Hưng, Trung Quốc , “phía Việt Nam có mang đỗ lễ sang cúng Miếu Phục Ba Tướng quân và có dàn cảnh Hai Bà Trưng, Thi Sách múa hát ca ngợi công đức Phục Ba Tướng quân Mã Viện”.

11:36:pm 06/04/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Các màn hạ nhau trước Đại hội 11 đã bắt đầu?

Các màn hạ nhau trước Đại hội 11 đã bắt đầu?

Ngày 28.3 vừa kết thúc HNTU 12 để chuẩn bị cho Đại hội (ĐH) 11 vào đầu năm 2011. Chỉ ít ngày sau Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân bị mất chức Bộ trưởng Giáo dục từ ngày 1.4 mà không cho biết lí do. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người từng đỡ đầu cho [...]

12:00:am 06/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trịnh Công Sơn: Vai anh gầy guộc nhỏ

Trịnh Công Sơn: Vai anh gầy guộc nhỏ

Anh cô đơn và lạc lõng trong cuộc đời mập ú những bon chen. Những giọt nước mắt của anh làm sỏi đá bớt khô gầy.

12:00:am 06/04/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »