WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:26:am 11/01/11 Đăng ngày “January 11th, 2011”

Chính trị là gì?

Chính trị là gì?

Thực hiện các quyền chính trị tức là bạn đã làm trách nhiệm công dân; phơi bày và phê phán những xấu xa của nhà cầm quyền là biểu hiện của tinh thần trách nhiệm; lên tiếng cổ vũ cho tự do dân chủ là một hành vi cụ thể của lòng yêu nước.

05:26:am 11/01/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Ba Lan thành lập đảng chính trị mới: “Ba Lan quan trọng nhất”

Ba Lan thành lập đảng chính trị mới: “Ba Lan quan trọng nhất”

Ba Lan quan trọng nhất (Polska jest najważniejsza- ) là tổ chức chính trị mới được thành lập bao gồm một nhóm các chính trị gia từng là thành viên đảng Luật pháp và công lý (Pis) tách ra hoạt động riêng và trở thành nhóm chính trị mới trong Quốc hội Ba Lan. Thông [...]

04:45:am 11/01/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Tổng bí thư của “Đổi mới”

Tổng bí thư của “Đổi mới”

Đã hơn một phần tư thế kỷ trôi đi, kể từ khi ông Linh lãnh đạo công cuộc “Đổi Mới”, Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia nghèo đói về kinh tế, lạc hậu về chính trị, man rợ về nhân quyền, băng hoại về đạo đức.

04:29:am 11/01/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

“VN: Phải chấm dứt bóp nghẹt bất đồng chính kiến trước ĐH Đảng”

“VN: Phải chấm dứt bóp nghẹt bất đồng chính kiến trước ĐH Đảng”

“Việc hành hung một nhà ngoại giao nước ngoài khiến mọi người bàng hoàng và vụ việc đã trở thành một sự cố quốc tế

04:01:am 11/01/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ai sẽ nắm những chức vụ chủ chốt sau Đại hội Đảng lần thứ 11?

Ai sẽ nắm những chức vụ chủ chốt sau Đại hội Đảng lần thứ 11?

…theo tôi Nguyễn Phú Trọng được bầu lên là người có thể nói chuyện với Trung Quốc về mặt tư tưởng, đảm bảo với Trung Quốc là Việt Nam vẫn là một nước xã hội chủ nghĩa và sử dụng kỹ năng của mình để đảm bảo được sự cân bằng giữa các phe nhóm trong đảng vì ông là người miền bắc và đáp ứng đươc về tư tưởng. Ông cũng đã học được những kỹ năng cần thiết trong việc đàm phán ở quốc hội.

02:22:am 11/01/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

“Đừng tin những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”

“Đừng tin những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”

Dân tộc VN tuy hiếu hòa, nhưng sẽ không bao giờ chịu nhục để sống cuộc đời nô lệ trước bạo quyền. Hùm chết để da, người ta chết để tiếng.

01:07:am 11/01/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Hiệp Định Paris, một bản án tử hình?

Hiệp Định Paris, một bản án tử hình?

…trong khi miền Bắc ngày một mạnh hơn nhờ CS quốc tế viện trợ dồi dào, miền Nam ngày một suy yếu vì Quốc hội Mỹ cắt giảm viện trợ tới xương tủy đưa tới sự sụp đổ ngày 30-4-1975 như ta đã thấy.

12:53:am 11/01/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »