WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:38:pm 15/01/11 Đăng ngày “January 15th, 2011”

Tunisie: “Trả lại tự do cho chúng tôi và đi đi!”

Tunisie: “Trả lại tự do cho chúng tôi và đi đi!”

Đội ngũ luật sư có vai trò to lớn, các đảng phái và các phong trào đối lập, và nổi bật là các công đoàn độc lập, luôn đóng vai trò của đại diện bảo vệ người lao động trước các quyền lực.

03:38:pm 15/01/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Cuối năm nói (chơi) về chuyện cuối đời

Cuối năm nói (chơi) về chuyện cuối đời

Xã hội, rõ ràng, chưa bao giờ chuẩn bị chu đáo cho những công dân lão hạng để họ bước vào giai đoạn (hụt hẫng) còn lại của kiếp người. Đến tuổi nghỉ hưu, chúng ta bỗng dưng trở nên một người nào khác, không còn vai trò gì rõ rệt nữa trên cuộc đời này.

12:49:pm 15/01/11 | Đăng tại SỔ TAY TNT, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Người Việt lạc quan

Người Việt lạc quan

Báo chí trong nước mấy ngày đầu năm 2011 loan tin khá nhiều về kết quả cuộc thăm dò của Viện BVA của Pháp và Viện Gallup của Mỹ về mức độ lạc quan trước tương lai của dân chúng tại 53 quốc gia trên thế giới. Tổng cộng có 64.000 người tham dự. Riêng [...]

07:30:am 15/01/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Câu chuyện giữa hai bố con: Trước ngày xử án

Câu chuyện giữa hai bố con: Trước ngày xử án

- Ừ, con nói đúng. Thế hệ chúng con phải năng động hơn thế hệ của bố. Không được để Việt Nam ta “lỡ tàu” một lần nữa…

- Vâng, chúng con sẽ cố gắng…

02:12:am 15/01/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Bọn bành trướng Bắc kinh

Bọn bành trướng Bắc kinh

“Trên thế giới chưa có những người lãnh đạo một nước nào về mặt chiến lược đã lật ngược chính sách liên minh, đổi bạn thành thù, đổi thù thành bạn nhanh chóng và toàn diện như những người lãnh đạo Trung quốc….”

01:09:am 15/01/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Trần Văn Giàu và căn bệnh “Sùng bái Liên Xô”

Trần Văn Giàu và căn bệnh “Sùng bái Liên Xô”

Ông Trần Văn Giàu, một đảng viên cộng sản kỳ cựu gốc miền Nam, vừa mới qua đời vào cuối năm 2010, ở tuổi đại thọ gần con số chẵn 100 năm. Báo chí của nhà nước cộng sản đã viết rất nhiều về ông với lời ca tụng tán dương hết mực, và một [...]

12:00:am 15/01/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »