WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:07:am 04/01/11 Đăng ngày “January 4th, 2011”

Năm 2011: Những nguy cơ lớn thử sức toàn dân tộc

Năm 2011: Những nguy cơ lớn thử sức toàn dân tộc

Năm 2011 sẽ không lặng lẽ, êm đềm. Một năm chất vấn, thử thách, kiểm nghiệm mỗi tấm lòng Việt Nam yêu nước thương dân chân thành.

06:07:am 04/01/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trung Quốc tiếp tục phát huy sức mạnh quân sự

Trung Quốc tiếp tục phát huy sức mạnh quân sự

…Aviation Week ngày 30-12-2010 cho đăng hình chụp của một phản lực cơ khó bị tìm dò (stealth) đang thử máy trên sân bay của Trung Quốc.

12:01:am 04/01/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Dấu vết tội phạm không gian ảo dẫn đến tông tích hai sinh viên [Việt]

Dấu vết tội phạm không gian ảo dẫn đến tông tích hai sinh viên [Việt]

Ngân hàng Trung Ương Hoa Kỳ cho hay một ổ tội phạm mạng ảo xuyên quốc gia có trụ sở tại Việt Nam liên quan đến hai người trong chương trình trao đổi sinh viên.

12:01:am 04/01/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ta ăn Tết Tây

Ta ăn Tết Tây

Tết Tây thường chỉ xuất hiện nhiều trên các trang quảng cáo, khi các doanh nghiệp cuối năm đua nhau đăng “Nhân dịp Tết Dương Lịch năm… công ty có khuyến mãi…” để tống khứ hàng ế mà thôi.

12:00:am 04/01/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Phong thủy đại hội đảng CSVN XI [1]

Phong thủy đại hội đảng CSVN XI [1]

Hình thức tổ chức ðại hội ðảng XI hiện nay ðã vi phạm nguyên tắc cơ bản phong thủy đưa đến hậu quả tác hại nghiêm trọng cho đất nước.

12:00:am 04/01/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »