WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:30:am 02/01/11 Đăng ngày “January 2nd, 2011”

Báo chí Nhật Bản: Trung Quốc đã chuẩn bị kế hoạch đánh chiếm Biển Đông

Báo chí Nhật Bản: Trung Quốc đã chuẩn bị kế hoạch đánh chiếm Biển Đông

Trên đây là tiết lộ của tờ báo Nhật Bản Asahi Shinbum trong số ra ngày hôm nay 31/12/2010.

06:30:am 02/01/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Ngoái nhìn năm cũ mà…Kinh !

Ngoái nhìn năm cũ mà…Kinh !

Năm 2010 vừa qua, với tớ, kết thúc một cách thật kinh khủng, kinh hoàng và…kinh tởm!

06:11:am 02/01/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Những con số biết nói

Những con số biết nói

Đàn Chim Việt vẫn đang tiếp tục bị tấn công từ chối dịch vụ với trên 100 triệu Hit/ ngày

01:39:am 02/01/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thần linh trần thế

Thần linh trần thế

Các thần linh đóng vai trò quan trọng trong học thuyết của các tôn giáo và thế giới quan lẫn nhân sinh quan của hầu hết người đời. Ngay cả trong các tôn giáo độc thần, thí dụ như Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo cũng đề cập tới nhiều thần linh, tuy về nguyên tắc, họ chỉ qui phục và thờ phụng một vị thần toàn năng, toàn trị và tối thượng làm Thượng đế duy nhất, với danh xưng là Đức Gia-vê, Thiên Chúa hay Đấng Allah.

12:46:am 02/01/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Công ty Malaysia phải hồi hương nạn nhân Việt

Công ty Malaysia phải hồi hương nạn nhân Việt

Kế hoạch của Liên Minh CAMSA là chuyển hồ sơ cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và tổ chức Liên Hiệp Quốc về phòng chống buôn người để họ đặt vấn đề với chính quyền Việt Nam.

12:18:am 02/01/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Bác Đại Tá

Bác Đại Tá

Viết cho những người Việt đã một thời chọc trời khuấy nước. Không ai gọi ổng là đại tá. Chính vợ con, bạn bè ổng cũng không gọi ổng là đại tá. Ổng là người bác trong họ của tôi, cùng khóa với cha tôi,  nhưng cha tôi tử trận khi còn là trung úy. [...]

12:01:am 02/01/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hiệp định biên giới Việt- Trung: Được, mất, công, tội?

Hiệp định biên giới Việt- Trung: Được, mất, công, tội?

Hay cho giọng lưỡi người trí thức quan trường – Nguyễn Hồng Thao!

12:00:am 02/01/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »