WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:55:am 17/01/11 Đăng ngày “January 17th, 2011”

Truyền lửa từ cuộc sống vào Đại hội

Truyền lửa từ cuộc sống vào Đại hội

Theo dõi những ngày thảo luận tại Đại hội Đảng XI vừa qua, đã có thể thấy bừng lên niềm tin một tinh thần “nhìn thẳng sự thật, nói đúng sự thật”, một tư duy đổi mới và bản lĩnh dấn thân từ những người sẽ chèo lái con tàu Việt Nam trong nhiệm kỳ [...]

09:55:am 17/01/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tuyên cáo của chính phủ VNCH liên quan tới Hoàng Sa (1974)

Tuyên cáo của chính phủ VNCH liên quan tới Hoàng Sa (1974)

Trong suốt lịch sử, dân tộc Việt Nam đã đánh bại nhiều cuộc ngoại xâm. Ngày nay, Chánh phủ và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa cũng nhất định bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ quốc gia.

04:29:am 17/01/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tưởng niệm trận hải chiến Hoàng Sa, 19-1-1974

Tưởng niệm trận hải chiến Hoàng Sa, 19-1-1974

Dưới thể chế VNCH 37 năm về trước, ở lứa tuổi của chúng tôi, 20 – 30 – 40, các anh được quyền tranh đấu và hy sinh cho quê hương. Thế hệ thanh niên VN ngày nay bất hạnh hơn, dưới chế độ XHCN, chúng tôi không có quyền lên tiếng yêu nước chống Trung Quốc xâm lược. Thế hệ chúng tôi bị sách nhiễu và tù đày, từ Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Lê Thăng Long, Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Thanh Nghiên, Đoàn Huy Chương, Đỗ Thị Minh Hạnh… đến Điếu Cày, Mẹ Nấm, Anh Ba SG, Người Buôn Gió, Cù Huy Hà Vũ… Lòng yêu nước của chúng tôi bị giam hãm và thử thách khắc nghiệt. Nhưng chúng tôi tin tưởng với sự linh thiêng của các anh, chúng tôi sẽ không rụt rè mà hiên ngang ngẩng mặt nối gót cha anh.

12:35:am 17/01/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Phiên toà Ủy ban chống cờ VC xin phá án

Phiên toà Ủy ban chống cờ VC xin phá án

Như đã được loan báo trước đây, phiên tòa xem xét Đơn Kháng Á của các thành-viên Ủy-ban Chống Cờ Việt cộng (UBCCVC) đã diễn ra đúng lúc 11 giờ sáng ngày Thứ Sáu 14 tháng 1 năm 2011 tại Court of Appeals, Division II, tọa lạc tại 950 đường Broadway, suite 300, Tacoma, TBWA.

12:01:am 17/01/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Chuyện của blogger Anh Ba Sài gòn và gia đình

Chuyện của blogger Anh Ba Sài gòn và gia đình

Người Việt mình là như thế, biết rất nhanh và quên cũng rất nhanh. Cư để ý, mỗi khi có tin về một hay vài nhân vật bất đồng chính kiến nào bị chính quyền bắt, thì tin truyền rất nhanh, nó rộ lên rất nhiều các luồng dư luận được mọi người bàn thảo sôi nổi, nhưng rồi chỉ ít bữa là lại chìm xuống và mọi người cũng quên họ đi. Blogger Anh Basg cũng cùng chúng một số phận, hình như bị bạn bè và cộng đồng bloggers nói riêng va bà con mình nói chung đã quên anh mất rồi thì phải, cá nhân tôi cũng vậy.

12:01:am 17/01/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »