WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:27:pm 29/01/11 Đăng ngày “January 29th, 2011”

Những tác phẩm cuối cùng của Khái Hưng

Những tác phẩm cuối cùng của Khái Hưng

Lời tác giả: Theo Nguyễn Phượng Thúy và Phạm Ngọc Lũy trong cuốn sách viết về Khái Hưng “Bóng Giai Nhân”, nhà văn cách mạng này đã bị Việt Minh thủ tiêu vào đêm Giao thừa Tết nguyên đán năm Đinh Hợi 21-1-1947. Bài khảo luận dưới đây để tưởng niệm lần thứ 64 nhà [...]

12:27:pm 29/01/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Nhà báo bị phóng hỏa lúc nửa đêm ở VN đã qua đời

Nhà báo bị phóng hỏa lúc nửa đêm ở VN đã qua đời

Nhà báo Hùng, phóng viên báo Người Lao Động, trong thời gian gần đây đã viết nhiều bài lên tiếng về tình trang thạm nhũng, anh chuyên về mảng xã hội khu vực các tỉnh miền Tây.

08:05:am 29/01/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bạo loạn ở Ai Cập và các nước Ả Rập có ảnh hưởng lên toàn cầu không?

Bạo loạn ở Ai Cập và các nước Ả Rập có ảnh hưởng lên toàn cầu không?

Họ thấy rằng người Tunisia đã thành công, và là đất nước này rất nhỏ so với Ai Cập – họ đã làm được, tại sao Ai Cập lại không

07:03:am 29/01/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bánh chưng Lang Liêu thời WTO

Bánh chưng Lang Liêu thời WTO

Ai còn dám nói với gia chủ:”Bánh này bác gói ngon quá”.

02:59:am 29/01/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Tunisia có triển vọng tăng trưởng cao

Tunisia có triển vọng tăng trưởng cao

“Nếu quốc gia được dân chủ, nền kinh tế sẽ có một tương lai rực rỡ”, ông Jean-Paul Fitoussi, giám đốc lâu năm của OFCE

02:47:am 29/01/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Ăn cướp cơm chim

Ăn cướp cơm chim

Năm 1965 ở thế kỷ trước, tại trường Đảng cao cấp Nguyễn ái Quốc, một vị Giáo sư hỏi một học viên câu hỏi rất hay: – Trong lĩnh vực khoa học và đời sống người ta dùng thuyết tương đối của Anh-Xtanh. Vậy lòng tin của anh vào Đảng thì tương đối hay tuyệt [...]

01:33:am 29/01/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Giấc mơ làm chó

Giấc mơ làm chó

Nhìn những cô, cậu chó của các tây đại nhân mà những thằng… người Việt chúng mình cũng thấy thèm… tới chóng mặt.

12:00:am 29/01/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »