WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:51:am 19/01/11 Đăng ngày “January 19th, 2011”

Trung quốc chơi trò “bịt mắt bắt dê”?

Trung quốc chơi trò “bịt mắt bắt dê”?

…Trung quốc không phải chỉ có một máy bay tàng hình đang trên đà nghiên cứu mà là có hẳn một phi đội đã được nghiên cứu từ lâu.

09:51:am 19/01/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Không ngoài dự đoán: Ông Nguyễn Phú Trọng giữ chức TBT

Không ngoài dự đoán: Ông Nguyễn Phú Trọng giữ chức TBT

Ông Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch Quốc Hội Việt Nam (bây giờ đã thành “cựu”) vừa đắc cử chức vụ Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam. Tin được công bố lúc 9h30 sáng nay 19/1/2011 (giờ Hà Nội). Kết quả này không nằm ngoài dự đoán cả tháng trước của các hãng tin [...]

05:44:am 19/01/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cựu Ðại Tá HQ Hà Văn Ngạc thuật lại trận hải chiến lẫy lừng tại HS

Cựu Ðại Tá HQ Hà Văn Ngạc thuật lại trận hải chiến lẫy lừng tại HS

Hà Nội đã không dám bày tỏ bất cứ phản ứng nào năm 1974 đối với sự kiện Hoàng Sa ngoài một lời tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSBV là “…sẽ giải quyết Hoàng Sa trong tinh thần đồng chí anh em và hữu nghị…”

02:08:am 19/01/11 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Bằng chứng Hoàng Sa

Bằng chứng Hoàng Sa

Những người lính ấy là người lính Việt Nam. Trân trọng sự hy sinh của họ không chỉ vì họ là lịch sử mà còn vì đấy là đạo lý.

01:53:am 19/01/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Ôsin thời vươn ra biển lớn

Ôsin thời vươn ra biển lớn

Để có được hơn năm vạn người đi xuất khẩu lao động trong năm 2009 đã có bao nhiêu thửa ruộng đã bị cầm cố, bao nhiêu căn nhà đã bị thế chấp? Sau đó là bao nhiêu mảnh đời lở dở, bao nhiêu kẻ “tiền mất tật mang,” và bao nhiêu gia đình tan nát chỉ vì những thông tin luờng gạt (trắng trợn) như vừa dẫn – qua hệ thống truyền thông của Đảng và Nhà Nước?

12:48:am 19/01/11 | Đăng tại SỔ TAY TNT, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »