WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:14:pm 15/09/15 Đăng ngày “September 15th, 2015”

Paulus Lê Sơn gửi lời cảm tạ

Paulus Lê Sơn gửi lời cảm tạ

Tôi là Lê Văn Sơn (Blogger Paulus Lê Sơn), một tù nhân lương tâm, đã chịu bản án bất công 04 năm tù giam của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trong oan án của 14 thanh niên Công Giáo yêu nước

02:14:pm 15/09/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Từ Hồ Chí Minh đến Nguyễn Tấn Dũng [2]

Từ Hồ Chí Minh đến Nguyễn Tấn Dũng [2]

Cương lĩnh 1991 của Đảng khẳng định rõ xã hội XHCN là một xã hội có nền kinh tế phát triển cao; có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc nhưng trên thực tế đạo đức xã hội VN nay hoàn toàn băng hoạ

02:09:pm 15/09/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hòn Vọng Phu: Một tác phẩm văn học sử tuyệt đẹp

Hòn Vọng Phu: Một tác phẩm văn học sử tuyệt đẹp

Văn chương và văn hóa Việt Nam rất đa dạng và đã sản sinh ra nhiều tác phẩm có giá trị rất cao. Tuy nhiên, về phương diện văn chương của thế giới, mới chỉ có một tác phẩm của Việt Nam được Liên Hiệp Quốc công nhận là ngang tầm vóc quốc tế: Truyện [...]

02:02:pm 15/09/15 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Vấn nạn kinh tế của Trung Quốc? Chính là chuyện chính trị, ngốc ạ!

Vấn nạn kinh tế của Trung Quốc? Chính là chuyện chính trị, ngốc ạ!

Các chế độ bóc lột (hút máu) dân tinh vi hơn, thường do các đảng phái chính trị độc tài kết cấu với nhau một cách chặt chẽ hơn với một khung thời gian cai trị dài hơn nhiều…

01:34:pm 15/09/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

CTQH Nguyễn Sinh Hùng: “Phải làm rõ thế nào là tuyên truyền chống phá nhà nước”

CTQH Nguyễn Sinh Hùng: “Phải làm rõ thế nào là tuyên truyền chống phá nhà nước”

(GDVN) – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chỉ rõ: “Không thể để một cái tội chống nhà nước quy định chung chung như vậy, muốn bắt ai thì bắt, đâu có được”. Tại phiên thảo luận về Bộ luật hình sự (sửa đổi) ngày 14/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Bộ [...]

05:20:am 15/09/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chỉ có ác ôn là có thật

Chỉ có ác ôn là có thật

Quốc hội Việt Nam hôm nay bàn về bảo vệ tư do ngôn luận, báo chí trong khi nhà báo tự do Tạ Phong Tần vẫn còn đang trong nhà tù.

04:09:am 15/09/15 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »