WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:56:pm 04/09/15 Đăng ngày “September 4th, 2015”

Nước Đức trở thành luơng tâm của châu Âu ra sao

Nước Đức trở thành luơng tâm của châu Âu ra sao

Đất nước với một lịch sử khó khăn ít khi can dự vào việc cứu độ thế giới, giờ đây có thể cứu châu Âu ra khỏi thảm họa.

05:56:pm 04/09/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Biển Hồ Cạn Nước

Biển Hồ Cạn Nước

Khi đơn phương chuyên quyết tiến hành xây chuỗi 8 con đập khổng lồ Vân Nam là Trung Quốc đã phát động một cuộc chiến tranh môi sinh không tuyên chiến với 5 nước hạ nguồn sông Mekong.   Ngô Thế Vinh   Vào ngày 31 tháng 7 năm 2015, từ Đồng Bằng Sông Cửu [...]

04:21:pm 04/09/15 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Những hình ảnh tưởng như đã quên

Những hình ảnh tưởng như đã quên

(Câu chuyện của một người tị nạn Việt Nam) Tháng Tám năm 2015, ở Paris tôi thấy trên màn ảnh truyền hình đầy hình ảnh và phóng sự hàng ngàn người Syria chạy giặc bỏ nước ra đi. Người tị nạn chạy qua Thổ nhĩ kỳ, chia thành hai dòng người, dòng chính vượt eo [...]

04:09:pm 04/09/15 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Nhà báo Đỗ Hùng bị tước thẻ

Nhà báo Đỗ Hùng bị tước thẻ

Nhà bào Đỗ Hùng tên thật là Đỗ Văn Hùng vừa bị thu hồi thẻ nhà báo và miễn nhiệm chức phó Tổng thư ký tòa soạn báo Thanh Niên điện tử. Quyết định này do thứ trưởng bộ Truyền Thông Thông Tin, ông Trương Minh Tuấn ký. Quyết định đưa đưa ra trên cơ [...]

10:34:am 04/09/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »