Home » 06:23:am 27/09/15 Đăng ngày “September 27th, 2015”

Tất cả là buôn bán làm ăn

Tất cả là buôn bán làm ăn

Khi họp báo buổi sáng ở Vườn Hồng (Rose Garden) trong khuôn viên Toà Bạch Ốc ngày Thứ Sáu 25/9/2015, Tập Cận Bình phản ứng mạnh mẽ để bảo vệ lập trường Biển Đông của Trung Quốc (his guest, appearing beside him at a news conference in the White House Rose Garden, staunchly defended China’s [...]

06:23:am 27/09/15 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »