WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:35:pm 29/09/15 Đăng ngày “September 29th, 2015”

Thắng giặc Mỹ ta xây dựng gấp 10 lần xưa

Thắng giặc Mỹ ta xây dựng gấp 10 lần  xưa

03:35:pm 29/09/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Tấm ảnh hai người lính

Tấm ảnh hai người lính

Thời gian gần đây, một số báo chí trong nước đã phổ biến tấm ảnh “hai người lính” được đặt cho cái tên khá hấp dẫn “Ước Vọng Hòa Bình”. Tấm ảnh chụp hai người lính, một người lính TQLC của miền Nam (VNCH) và một anh bộ đội của miền Bắc (Cộng Sản), được [...]

01:19:am 29/09/15 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chính quyền Đắc Lắc đấu tố Huỳnh Thục Vy

Chính quyền Đắc Lắc đấu tố Huỳnh Thục Vy

Theo một người dân đến dự buổi đấu tố hôm 15 tháng 9 (khoảng 100 người tham dự) cho hay, mỗi người tham dự được phát cho 40 ngàn đồng tiền ăn trưa và họp đấu tố Thục Vy nguyên cả ngày hôm đó.

01:10:am 29/09/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »