WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:38:pm 17/09/15 Đăng ngày “September 17th, 2015”

Khi lòng dân hết chịu nổi!

Khi lòng dân hết chịu nổi!

Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2/9 , các bài diễn văn của những nhà lãnh đạo đầy những danh từ sáo rỗng, trái hẳn với thực tế. Nào là thành quả vĩ đại, sự nghiệp vẻ vang, chiến thắng lịch sử, thời đại vinh quang, tương lai đầy [...]

03:38:pm 17/09/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bia, rượu, thuốc lá…và người Viêt Nam

Bia, rượu, thuốc lá…và người Viêt Nam

Trước đây, khi người Pháp đô hộ Việt Nam, họ tìm cách dùng rượu và thuốc phiện để ru ngủ, đầu độc người dân, thanh thiếu niên Việt Nam cho dễ bề cai trị.

10:34:am 17/09/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Ai sẽ bước lên tấm thảm thủy tinh?

Ai sẽ bước lên tấm thảm thủy tinh?

“Hương rừng thơm đồi vắng / nước suối trong thầm thì / Cọ xòe ô che nắng / râm mát đường em đi” (Đi Học – Minh Chính)   Có những bài hát, những câu văn đã in đậm trong ký ức con người; đến nỗi, chỉ cần nghe ai đó nhắc lại vài chữ [...]

10:30:am 17/09/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ông Tập Cận Bình định đến Việt Nam trước ông Obama để làm gì?

Ông Tập Cận Bình định đến Việt Nam trước ông Obama để làm gì?

  Ngay sau khi được thông báo là tổng thống Obama của Hoa kỳ sẽ đến thăm Việt nam thì ngay sau đó Trung quốc bắn tiếng về việc ông Tập Cận Bình cũng sẽ thăm Hà nội vào trùng với lịch đến của tổng thống Mỹ. Đây là một điều rất oái oăm vì [...]

10:24:am 17/09/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »