1 Phản hồi cho “Make America Great Again”

  1. Trọng Cẩu says:

    Trọng lú nhã thúi phun cức:”Làm cho vn vĩ đại trở lại.Nhìn tổng quát,vn có bao giờ được như thế nầy không?[Lời người viết:Trọng lú nói phải vì vn có bao giờ nợ ngập đầu như thế nầy không?VN có bao giờ bán nước cho tq lẹ như thế nây không?…v.v..

Phản hồi