1 Phản hồi cho “Cháy lớn tại trung tâm thương mại Warszawa”

  1. Dan Van says:

    O Nga bi bat 500 nguoi roi lao dong o Lybia va bac phi bi duoi ve het !
    BBT cắt

Phản hồi