1 Phản hồi cho “Vùng quy hoạch của Thiên triều”

 1. Cu Tý says:

  Sao cấm lạ tưạ hồ quy hoạch,
  Lấn Biển Ðông thâu đoạt ngược ngang.
  Thiên triều ban chiếu oang oang,
  Ðỏ Vùng Cấm Bắt hung tàn ngăn đe.

  Nết Tần dạ Sở sao nghe !!!

Phản hồi