WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Trung Quốc sách nhiễu các phương tiện truyền thông nước ngoài

Đại đa số các nhà báo nước ngoài tại Trung Quốc đều cho rằng điều kiện làm việc của họ ở nước này trở nên đặc biệt tồi tệ trong năm qua.

70 phần trăm các phóng viên điền vào bản thăm dò của Câu lạc bộ các Nhà báo cho rằng họ từng bị sách nhiễu bởi nhà cầm quyền. Báo cáo của Reuters gần đây cho thấy đã có sự xô sát giữa cánh nhà báo nước ngoài và cảnh sát khi mà lực lượng này cố gắng ngăn cản báo chí tiếp cận với nơi có thể nổ ra các cuộc biểu tình.

Reuters cũng nói rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc trong tháng Hai vừa qua đã báo động về “cuộc cách mạng hoa nhài” được kêu gọi trên Internet do ảnh hưởng từ các sự kiện trong thế giới Ả Rập.

Mặc dù lời kêu gọi này chưa thu hút được đám đông nhưng nhà chức trách Trung Quốc đã bắt giữ hàng chục người bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động nhân quyền để ngăn cản họ tham gia vào cuộc biểu tình. Vì sự việc này mà cảnh sát Trung Quốc đã sử dụng bạo lực với các nhà báo quốc tế, những người muốn có mặt tại nơi sẽ xảy ra biểu tình ở Bắc Kinh và Thượng Hải.

40% các nhà báo cho biết những người Trung Quốc bị theo dõi hoặc thẩm vấn sau khi họ tiếp xúc với giới báo chí ngoại quốc.

Bộ Ngoại Giao Trung Quốc khi được hỏi về kết quả cuộc thăm dò ý kiến của các nhà báo nước ngoài này, thì khẳng định “tự do thông tin ở Trung Quốc đang ngày càng được cải thiện”.

Câu lạc bộ các nhà báo nước ngoài ở Trung Quốc có 225 thành viên và 108 người đã tham gia vào cuộc thăm dò ý kiến này.

Theo PAP

© Đàn Chim Việt

 

Phản hồi