WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Phiên âm

Ảnh dưới đây chụp từ tờ báo Nhân Dân. Anh bạn nhà báo gửi hình này lên mạng với lời bình: “Phiên âm kiểu này thì bó tay.com”.

 

14 Phản hồi cho “Phiên âm”

 1. Chi Pheo says:

  té ghế vì cười

 2. Ngọc Quang says:

  Anh Vũ Thế Phan hình như vẫn chưa phiên âm chuẩn
  สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ theo tôi phải được phiên âm : Xổm Xặc Kiệt Xụ Rà-nồn (hai âm cuối Rà-Nồn đọc liền vào nhau)
  Theo tôi thì cứ để báo Nhân Dân nó phiên âm như trên mà có chuyện để thư giản chứ !

 3. Vũ Thế Phan says:

  Thái ngữ:
  สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

  Phiên âm chính xác:
  Sốm-sắc Kiệt-su-rả-nôn

  Tóm lại, lối phiên âm trong cái tít là do: 1/ Đương sự không biết tiếng Thái ; 2/ Phiên âm theo giọng Bắc.

  Nhắc chuyện cũ: Một người tự cho là rành tiếng Pháp sẽ bị lộ tẩy ngay khi phiên âm Le Havre (thành phố cảng ở Pháp) = Lơ Ha-vơ-rơ (thay vì phải là Lơ A-vơ-rơ) bởi trong tiếng Pháp, phụ âm H đứng đầu một từ vốn câm (H muet, như Habitation, Héberger…): Đó là trường hợp của cậu Ba Trần Dân Tiên trong cuốn ‘Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch’.

 4. NVYN says:

  Về mục chuyển âm thì tôi xin bái phục cô Đào Nương của báo Sài Gòn Nhỏ. Cô ta đặt tên cho các tài tử Nam Hàn đóng cho cuốn phim về chuyện “tình” giữa cô Nông thị Xuân và già Hồ…

Phản hồi