WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Giới sưu tập phát điên vì tiền vàng Euro 2012

Giới sưu tập và cả những người muốn đầu cơ hay muốn có ‘kỉ niệm đẹp’ với Euro 2012 đã phải xếp hàng cả đêm, trong gió rét, để có thể sở hữu những đồng tiền vàng đặc biệt được phát hành với số lượng hạn chế, nhân dịp giải bóng đá châu Âu diễn ra tại Ba Lan.

Hàng người rồng rắn dài nửa cây số trước cửa trụ sở Ngân hàng Quốc gia khiến gợi nhớ tới thời bao cấp trước kia tại Ba Lan. Những người đứng đầu tiên phải có mặt từ nửa đêm, nhiều người đã phải chờ tới 12, 16 tiếng để mua được đồng tiền vàng mong ước. Cá biệt, một thanh niên 21 tuổi nói, cậu đã phải xếp hàng chờ đợi suốt 24 tiếng! Nhưng rất nhiều người phải về không sau cả chục tiếng xếp hàng vì số lượng có hạn của lượng tiền bán ra.

Những đồng xu trạm khắc bằng vàng, thậm chí có nạm kim cương. Đồng 2 zua-ty được bán với giá 500 zua-ty, 100 hay 200 tùy theo sự khác nhau về “chất” của đồng tiền.

Giá cao nhất mà Ngân hàng Quốc gia đưa ra là 16.000 zua-ty để sở hữu một đồng xu vàng mệnh giá 500 zua-ty.

Đồng 500 ngay buổi chiều cùng ngày 'ngược' lên mạng với giá 25.000!

Nhưng ngay buổi chiều cùng ngày, đồng xu này đã ‘ngược’ lên mạng với giá 25 ngàn Zua-ty!

Ngoài các đồng tiền vàng được trạm trổ đặc biệt, thì Ngân hàng cũng phát hành một số đồng tiền bạc và bán với giá rẻ hơn.

Ngày hôm qua, Ngân hàng Quốc gia đã phải kéo dài giờ làm việc để phục vụ nhu cầu của giới sưu tầm.

Những đồng tiền đặc biệt như vậy đã từng được phát hành khi Giáo hoàng John Paul II sang thăm Ba Lan hay khi Ba Lan vào EU nhưng chưa lần nào nó gây sốt cho xã hội như ngày hôm qua.

Một số mẫu tiền vàng được phát hành:

© Đàn Chim Việt

 

Phản hồi