WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nguyễn Đăng Điệp- Thiên tài biến nước lã thành rượu

Viện trưởng Nguyễn Đăng Điệp. Ảnh VNN

Kinh Thánh kể rằng: trong đám cưới thành Gana Chúa Jesus đã biến bảy chum nước lã thành rượu.

Trong lễ hội “Thơ Làng Chùa” vừa qua, PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp, Viện trưởng Viện Văn học cũng đã biến chum nước lã thơ “Nơi đầu đông gió thổi” thành rượu thơ, làm say khướt mọi người tham dự.

Ngày 28-6-2012 này, tại Viện Văn học, ông Viện trưởng Nguyễn Đăng Điệp cũng sẽ thôi miên mọi người, hô biến để chum nước lã có tên là thơ “ Tân con cóc’-Nguyễn Quang Thiều biến thành rượu thơ tuyệt hảo.

Đã có ba mươi tham luận của các bậc đầy học hàm học vị, sẽ cùng nhau ca ngợi nước lã ‘THƠ TÂN CON CÓC” này chính là thứ rượu thơ ngon nhất thế giới, ngang với thứ rượu thơ Lý Bạch, Nguyễn Du…

Có lẽ đây là hội chứng NGHIỆN NƯỚC LÃ của văn học ViệtNamthời hiện đại chăng?

Cũng có người bàn thêm, đây chính là HỘI CHỨNG VĂN HỌC BÁNH VẼ mà Chế Lan Viên đã kể lại bằng một bài thơ; rằng, anh biết chính nó là bánh vẽ, bánh giấy nhưng anh vẫn cứ cầm cái ngụy bánh ( bánh dối lừa) lên, ngồm ngoàm ăn và rối rít : bánh ngon tuyệt. Vì nếu anh không làm như thế, CHÚNG sẽ đuổi anh ra khỏi bàn, mất cơ hội được ăn bánh thật.

Ăn nhiều BÁNH VẼ VĂN HỌC quá lâu rồi thành nghiện, thấy tác phẩm văn học đích thực thì dị ứng, thậm chí rủa sả, nguýt lườm.

Suốt một thời dài, những giá trị giả trong văn học lên ngôi. Thơ đích thực của thời Thơ mới ( 1930-1945), thơ đích thực của “bọn” NHÂN VĂN GIAI PHẨM bị lên án là đồi trụy, phản động. Người ta ca ngợi lên mây xanh những thứ thơ ca bị chính trị hóa, công nông hóa, con cóc hóa.

Những loài văn xuôi con cóc, những thùng nước lã văn xuôi thiếu tính văn học như “Xung độ”, “ Vụ lúa chiêm”, “Cái sân gạch”, “Hòn đất”…đã từng được nhiều giáo sư tiến sĩ đầu ngành từng đến Viện Văn học, ừng ực tu từng vại nước lã văn xuôi này và thi nhau khen ngon lắm, say lắm. Có vị như Phan Cự Đệ, Hà Minh Đức, Hoàng Như Mai…vừa uống thứ nước lã văn xuôi này vừa giả vờ say suýt ngất.

Trên diễn đàn Viện Văn học này, đã ít nhất có vài ba chục cuộc hội thảo thơ nước lã, văn xuôi nước lã, lý luận phê bình nước lã…để các nhà nghiên cứu, lý luận, các nhà văn nhà thơ nhất nước, các giáo sư đầu ngành đến đây trình diễn vở kịch SAY NƯỚC LÃ mà ông PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp đang đóng tiếp vở kịch của các tiền bối với thứ thơ “TÂN CON CÓC” của nhà thơ nhạt nhất nước, dễ dãi nhất nước là ông Nguyễn Quang Thiều.

Chỉ lo các quý ông quý bà tham gia cuộc hội thảo “Thơ Nguyễn Quang Thiều trong quá trình hiện đại hóa thơ Việt Nam” sắp đóng vở kịch SAY NƯỚC LÃ THI CA thì cũng đóng kịch chừng mực thôi, đừng đóng kịch hết mình mà LỘNG GIẢ THÀNH CHÂN, khướt nó một vừa hai phải thôi, khướt tới số e rằng ngã què giò, vỡ trán thì khổ thân cho vợ con lắm lắm.,.

Ngày 25-6-2012

© Trần Mạnh Hảo

© Đàn Chim Việt

 

4 Phản hồi cho “Nguyễn Đăng Điệp- Thiên tài biến nước lã thành rượu”

 1. Giáo Thứ says:

  Khiêng bầu nước ra làm trò dối trá
  “Rượu của trời” men bốc khói đen thui
  Dùng bùa phép yểm vào nền văn nghệ
  Nàng thơ đau nước mắt lưng tròng…

 2. NGÀN KHƠI says:

  VĂN CHƯƠNG VÀ NƯỚC LÃ

  Nước lã mà vã nên hồ
  Tay không mà dựng cơ đồ mới hay
  Giống như văn học thời nay
  Một rừng chữ nghĩa bao ngày dựng nên
  Văn chương thành tích vang rền
  Say sưa hiện thực mới nên con người
  Tới khi lịch sử chuyển rồi
  Một thời quay lại đi đời văn chương
  Còn đâu kiện tướng mười phương
  Chỉ còn phỗng đá mọi đường chen nhau

  NON NGÀN
  (27/6/12)

 3. Suong Ngoc Lan says:

  Ông TMH này quên mât´môt. ddiêu.Vì lo*i. ich´Phe nhóm Ngü’ò’i ta có thê~ Biên´Nu*o*c`la~ thành Co*m… Ông TMH vinh~ viên~ bi. gat. ra rià nêu´không tu*-Phan~ tinh~. Hêhêhêhê!!!!!.

 4. xyz says:

  scientifique made in Việt nam, Đỗ Mười nó, ăn vào toi đời chớ có than.

Phản hồi