2 Phản hồi cho “Ucraine”

 1. DâM TiêN says:

  Chú Sam ui, xin đừng để tình thế VN như ” vầy” diễn ra tại
  Việt Nam nhá, nghe chú.., .đau lòng cu Tuyên LÁO lắm kìa…

  Vì ít ra, Boác Gồ cũng cung cúc âm thầm đi theo Cộng Sản, để
  tiệu diệt Cộng Sản…y như rằng là như rứa!

  Ấy là, DâM xin xỏ …lá thế , kỳ dư là do ý dân lòng dân ấy mà.
  Kụ Gồ rồi có ra ri răng rứa, DâM tui không chịu trách nhiệm!

 2. Lu Quá Sắc says:

  Hết xẩy!
  Từ ý ra đến hình vẽ hết xẩy.
  Bravo!!!

Phản hồi