WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

6 Phản hồi cho “Lịch sử cần nhất là sự khách quan”

 1. DoanThi says:

  Nh^5n đinh tư cuả Cháu trẻ nầy thật đáng được trang trọng và là một thanh niên có tầm nhận xét rất khoa học chứng minh thật hùng hồn tôi cứ tưởng rằng chúng ta không còn có những Thanh Niên như cháu , tôi cứ tưởng rằng tất cả người Thanh Niên VN đều nhu nhược nhưng không các cháu rất xứng đáng là thế hệ trẻ nối tiếp có trách nhiệm của Sử Việt cho chính tương lai cuả chúng Cháu cuả thế kỷ 21 nầy Chúc Cháu toại nguyện.

 2. Thích Nói Thật says:

  Tôi hoàn toàn đồng ý với cậu thanh niên này!

  Lịch sử của CSVN thì luôn luôn: “ta thắng địch thua”. Nhưng rút cuộc “ta” chết và bị thương gần 2’000’000 người, còn địch (Mỹ) 58’000 (VNCH 250’000)!

  Chiến tranh Việt Nam.

  Đối với các nhà lãnh đạo của Mỹ và Việt Nam Cộng hòa thì đây là cuộc chiến tranh giữa hai hệ tư tưởng: chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản. Chính phủ Mỹ muốn ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản tại Đông Nam Á .

  Còn đối với CSVN thì là cuộc chiến “giải phóng” nhuộm đỏ VN để đưa cả nước vào khối CS-Quốc tế!

  Chiến thắng ngày 30.04.1975 là kiểu mèo mù vớ được cá rô, vồ được cá chép?

 3. Nguyễn Trọng Dân says:

  MERCI & DOUBLE MERCI DCV KHI POST ĐOẠN YOU-TUBE NÀY

  Bạn trẻ ơi , bạn đang là THẦY của vạn thằng Sử Gia bồi bút , THẦY của những thằng nhai sử , trích sử học sử như VẸT

  Bạn trẻ ơi , Xin bạn hãy….”You-tube” nhiều nhiều hơn nữa những gì bạn nghĩ…Về sử …cho mọi người KHAI PHÓNG NHÂN SINH QUAN

  Bạn trẻ ơi , xin bạn hãy… đứng ra thành lập diễn đàn SỬ HỌC ( diễn đàn chuyên về Sử để giúp…SỰ THẬT ĐI XA BẤY LÂU TRỞ VỀ VỚI LỊCH SỬ

  Ki’nh Bạn

 4. VC gian manh với những con số says:

  Nhà biên khảo Nguyễn Văn Lục phê bình về các sách viết bởi Võ nguyên Giáp: Tôi đọc ông thì hầu như trận nào ông cũng thắng cả- mà thắng lớn –với những con số rất chính xác, nhưng thua thì không thấy nói tới và không bao giờ có con số rõ ràng cả.

  Ông Bùi Tín – đại tá CS, nhà báo, phó tổng biên tập báo Nhân dân – trong kỳ Hội Thảo tại Paris, 2004 phát biểu : “Tôi từng một thời gian là người phát ngôn chính thức của Quân Đội Nhân Dân. Tôi cũng làm báo quân sự trong chiến tranh. Hồi ấy, chúng tôi được lệnh giữ kín tổn thất của ta và nhân lên tổn thất của đối phương.

 5. Lu Quá Sắc says:

  Cách nói, giọng nói và cử chỉ nói chung mà ngoài này người ta hiểu là “body language” của anh này quả là đáng nể. Nếu anh là người còn ở trong nước thì tui xin được cho một tràng BRAVO khen thật kêu.
  Quả là rất ngầu.

 6. Trúc Bạch says:

  Các “sử gia” ăn lương nhà nước CHXHCNVN nên không thể viết sử một cách chân thật được …

  Vì sự thật sẽ giết chết đảng, nên bẻ cong lịch sử chính là “chủ trương của đảng” .

  Tuy nhiên, từ những nhà viết sử “không chuyên”, những “sử gia” bất đắc dĩ trong dân gian, sẽ cho chúng ta những “tư liệu” rất thật để bù vào sự què quặt của cái gọi là Nền sử học XHCN của cái gọi là đại Hồ Chí Minh này .

  Như bài thơ “Ai ?- Tôi” của Chế Lan Viên là một dẫn chứng :

  Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng
  Chỉ một đêm, còn sống có 30
  Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó?
  Tôi!

  http://www.thica.net/2008/03/15/ai-toi/

Phản hồi