2 Phản hồi cho “Đặng Chí Hùng VN Film Club Phỏng vấn Đỗ Thị Minh Hạnh”

  1. Thala says:

    Đặng Chí Hùng nói chuyện hay thiệt,như có thần nhập !

  2. Chế Mân says:

    Cô Minh Hạnh dáng người nhỏ nhắn nhưng có tính khí,cung cách, tố chất của người vĩ đại !

Phản hồi