WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

‘Cướp’

Đoàn người biểu tình ngày 19 tháng 8 năm 1945 trước cửa Bắc Bộ phủ, Hà Nội.

Đoàn người biểu tình ngày 19 tháng 8 năm 1945 trước cửa Bắc Bộ phủ, Hà Nội.

Ngày 19 tháng 8 năm 1945 được Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) gọi là ngày Cách mạng tháng Tám, còn là ngày Tổng Khởi nghĩa, cũng là “Ngày cướp chính quyền về tay nhân dân”.

Trong các văn kiện chính trị từ đó đến nay, chữ “cướp chính quyền” được lặp đi lặp lại rất nhiều lần, trong sách vở, báo chí, qua lời Hồ Chí Minh, qua các bài viết của  Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp… còn lưu giữ, không sao kể hết .

Tại sao lại dùng chữ “cướp”?

Theo định nghĩa của từ điển, chữ “cướp” có hàm ý xấu. “Cướp là lấy, tước đoạt của cải của người khác, không phải của mình”. Người ta thường nói “kẻ cướp”, “bọn cướp”, “lũ cướp”, “đồ ăn cướp”… “Ăn cắp” và “ăn cướp” thông thường có cùng nghĩa, nhưng ăn cướp chỉ ra hành động hung dữ, bạo lực, phạm pháp cao hơn, mang tính chất lên án, khinh bỉ hơn.

Có lẽ chính vì vậy mà những năm gần đây , từ “cướp chính quyền” không còn được dùng nhiều, phổ biến như trước.

Tuy vậy lúc này cũng cần đặt vấn đề nghiên cứu sâu thêm sự kiện lịch sử này để gọi cho đúng tên. Tổng Khởi nghĩa hay Cách mạng tháng Tám, hay Cướp Chính Quyền?

Gọi sao cho đúng, cho chinh xác?

Gọi là cách mạng trước hết là không chính xác. Cách mạng là một cuộc thay đổi chế độ trong đấu tranh quyết liệt, thường có bạo lực chống đối, giằng co nhau, có đổ máu,, như cách mạng ở Pháp, ở Hoa Kỳ mà ông Hồ Chí Minh đã dẫn ra trong bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945.

Biến cố gọi là Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam hoàn toàn không đổ máu, không có đấu tranh giằng co bằng bạo lực quyết liệt. Chính quyền thực dân Pháp đã bị phát xít Nhật lật đổ ngày 9/3/1945 trong một cuộc đảo chính nhẹ nhàng. Trước đó cả Đông Dương thuộc Pháp đã đầu hàng phát xít Đức, Việt Nam trở thành thuộc địa của nước Pháp thua trận đã đầu hàng phát xít, cho nên bị khối Đồng minh xếp vào loại bị quân Đồng minh là quân đội Anh và quân đội Trung Hoa Dân quốc vào chiếm đóng để giải giáp quân đội Nhật đã đầu hàng Đồng minh. Quân đội Trung Hoa vào miền Bắc, quân Anh vào miền Nam.

Việt Nam trở thành đất trống về quyền lực cai trị, chính phủ Trần Trọng Kim vừa thành lập được 6 tháng còn non yếu, tuy về danh nghĩa đã giành được nền độc lập từ tay phát xít Nhật đã buông súng đầu hàng Đồng minh. Do sức ép của quần chúng xuống đường theo lời hiệu triệu của Mặt trận Việt Minh do đảng CS Đông Dương tổ chức ra, Vua Bảo Đại thoái vị nhanh chóng, bày tỏ niềm vui “từ bỏ ngai vàng để trở thành một công dân tự do”.

Sau 70 năm, nhìn lại không thể gọi biến cố đó là Cách mạng tháng Tám. Gọi vậy là “ngoa ngôn”, là “đại ngôn”, vì “cách mạng” là phải thay đổi hẳn chế độ cai trị, đổi mới hoàn toàn bản chất chế độ, đem lại dân chủ, tự do cho mọi công dân, quyền tự do bình đẳng trong kinh doanh, cốt lõi là tự do ngon luận, tự do báo chí.

Điều mỉa mai khổng lồ là sau 70 năm cai trị, Đảng CSVN đã nói không biết bao nhiêu lần về cách mạng, về đổi mới, đổi mới tư duy, đổi mới mô hình kinh tế, chính trị, về cải tiến, về thay đổi … nhưng trong cuộc sống thực tế, chế độ hiện nay kém xa thời phong kiến về sở hữu tư nhân về ruộng đất, kém xa thời thực dân về hàng loạt lĩnh vực như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo, về nền tư pháp độc lập, về vị trí hệ trọng trong xã hội của các nhà báo độc lập và các luật sư độc lập trong việc thực hiện chế độ pháp quyền nghiêm minh.

Biết bao chuyện “thay mà không đổi”, “đổi mới hoá ra đổi cũ”, “cải tiến hoá ra cải lùi”, càng hô hào tiến lên đất nước càng lạc hậu thêm.

Càng đi lên chủ nghĩa xã hội lại càng lún sâu trong bùn lầy của chủ nghĩa tư bản hoang dã, rừng rú, thành chế độ Mafia đỏ quái gở vô luật pháp, vô đạo đức, vô nhân tính.

Nhân bàn về những từ “Cách mạng”, “cướp Chính quyền”, nếu suy cho rộng, nghĩ cho sâu, nói rõ sự thật đầy đủ, không sợ mất lòng ai, như nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An dám nói thẳng băng rằng “Bộ Chính trị hiện nay là một kiểu Vua tập thể”, đội lốt dân chủ do dân, vì dân.

Cần nói rõ, nói thật, nói cho đúng thì 70 năm về trước, lãnh đạo Đảng CSVN đã khôn khéo cướp công của nhân dân, lợi dụng lòng yêu nước, khát khao độc lập của toàn dân để thỏa mãn tham vọng quyền lực CS vô hạn của mình, từ đó cướp luôn cuộc sống tự do về mọi mặt của  nhân dân, từ tự do chính trị, tự do kinh tế, tự do tôn giáo, tự do kinh doanh, tự do đi lại, xuất nhập cảnh của nhân dân, suốt trong 70 năm dài đã qua. Một chế độ tệ hại hơn thời phong kiến, thực dân về mọi mặt.

Đại hội XII là dịp tốt nhất để  Đảng CSVN nhận ra sự thật, lỗi lầm kinh khủng ấy, trả lại cho toàn dân, toàn xã hội quyền tự do chính trị, tự do bầu cử, tự do kinh doanh, tự do biểu tình và lập hội.

Không dám làm như thế, lānh đạo CSVN hiện nguyên hình là một lũ cướp ngày, một băng đảng Mafia đỏ bất lương vô đạo, cô lập giữa thế giới văn minh, sẽ bị sự phần nộ xung thiên của nhân dân ta quét sạch, như nhân dân Đông Đức, Ba Lan, Tiệp, Bulgaria, Tunisia, Ai Cập, Ukraine… đã thực hiện trong các cuộc cách mạng đổi đời, giành lại quyền sống tự do về mọi mặt trong độc lập dân tộc và trong quyền sống làm Người.

Blog Bùi Tín (VOA)

8 Phản hồi cho “‘Cướp’”

 1. Vũ Thiện Tâm says:

  Cám ôn ông Bùi Tín.về những bài viết hết sức chính xác vể ĐCSVN. Đọc xong những nhà lãnh đạo thầy mình bị ‘lật tẩy’, lộ hết rồi còn gì.

 2. SẮC NGÀN says:

  CÁCH MẠNG XƯA VÀ NAY

  Cách mạng phải từ dân
  Đứng lên nhằm lật đổ
  Xóa tan những bạo quyền
  Để canh tân đất nước

  Cách mạng phải tự mình
  Những lực lượng trong nước
  Nếu du nhập từ ngoài
  Đâu phải là cách mạng

  Đó cách mạng nhập khẩu
  Từ hai ông Mác Lê
  Ông Mác là người Đức
  Ông Lê là người Nga

  Ông Mác thích vô sản
  Ông Lê hưởng ứng theo
  Quyết đập tan tư hữu
  Vô sản tiến lên đều

  Khi Nhật lật người Pháp
  Chính quyền được chuyển tay
  Nhưng khi Nhật thua Mỹ
  Bỏ chính quyền chạy dài

  Nhật trả quyền Bảo Đại
  Trần Trọng Kim được mời
  Ủy quyền lập chính phủ
  Chính phủ nước ta rồi

  Nhưng chính phủ tư sản
  Bác Hồ há chịu sao
  Bác Hồ làm cách mạng
  Trần Trọng Kim lật nhào

  Sự đời đơn giản thế
  Đừng nên nói tầm phào
  Khó qua mắt dân được
  Biến thành chuyện tào lao

  Bác Hồ làm cách mạng
  Gần suốt ba mươi năm
  Qua hai cuộc chiến lớn
  Cuối cùng nắn được dòng

  Nhưng Liên Xô sụp đổ
  Vô sản đành đi đoong
  Thị trường về như cũ
  Tư sản lại mới tong

  Quả một vòng quay lớn
  Khởi lộn lại từ đầu
  Vì Tháng Mười tan rã
  Tháng Tám phải nối sau

  Bây giờ thành hội nhập
  Toàn cầu Mỹ dẫn đầu
  Khô kiệt ba dòng thác
  Cần phải rõ trước sau

  Đời khách quan là vậy
  Tại sao mãi cơ cầu
  Nên tôn trọng sự thật
  Vì chân lý bền lâu

  Con người phải đúng đắn
  Hiểu biết cần bề sâu
  Nếu tuyên truyền nông cạn
  Thì nào thương dân đâu

  TIẾNG NGÀN
  (08/9/15)

 3. Nam Trần says:

  Không hy vọng gì đâu, khi Obama đã mở cửa phòng bầu dục để hàn huyên với tên Nguyễn Phú Trọng, đầu sỏ của bọn “lānh đạo CSVN hiện nguyên hình là một lũ cướp ngày, một băng đảng Mafia đỏ bất lương vô đạo…”. Khi tài phiệt Mỹ bă`1t tay với “băng đảng Mafia đỏ” thì chẳng có thằng dân nào có đủ sức tàn mà “giành lại quyền sống tự do về mọi mặt trong độc lập dân tộc và trong quyền sống làm Người.”. Điển hình nhất là ngày 2/9 năm nay, chẳng một tù nhân chính trị nào tại Việt Nam được thả, mà người Mỹ vẫn ngậm miệng ăn tiền (?) đấy thôi!

  • phamminh says:

   Không bi quan như vậy đâu.

   Nhìn lại chính sách đối ngoại của HK trong thế kỷ qua thì câu nói của tướng Nguyễn Chánh Thi (nếu tôi nhớ không lầm) không phải là không có lý:

   Làm kẻ thù của HK dễ hơn là làm bạn (của HK)

   Ngạn ngữ HK cũng có câu: God helps those who help themselves (hãy tự giúp mình rồi trời giúp). Việc gì cũng vậy, sức mình là chính bác ạ.

   PM

 4. nguyenha says:

  Thế giới cùng một lúc chứng kiến 2 vụ Cướp !! Một vụ Cướp (công ) đang diễn ra rầm rộ ở Bắc Kinh,Tàu Cộng dành công chiến thắng Nhật của Quốc-dân Đảng Tưởng giới Thạch !!. Một vụ Cướp Chính quyền từ chính phủ Trần trọng Kim,đang diễn ra Kỷ Niệm “hoành tráng” tại HaNoi !! Tuổi trẻ VN trong nước ở đâu ?? Nào Đoàn,nào Đội,nào Thanh niên XP,nào đoàn TNCS HCM…hảy mở to con mắt,hảy nhìn rỏ Sự thật :chúng nó (CS) đang chơi bài 3 con ! Bài tráo !!

 5. Nguyen Quang says:

  Mèo mù vớ được cá rán

  Năm 1945, đảng Cộng sản Việt Nam đã may mắn vớ được quyền lực vì lúc đó có một ‘khoảng trống quyền lực’ và chúng đã có mặt đúng lúc để lấp chỗ trống ấy.

  Năm 1975, đảng Cộng sản Việt Nam đã may mắn vớ được miền Nam vì lúc đó có một “khoảng trống đồng minh ” và chúng đã có được sự viện trợ dồi dào của khối Cộng .

 6. Phong says:

  CẢM ƠN BÀI VIẾT CỦA BÁC BÙI TÍN, CỰC KỲ CHUẨN XÁC!

 7. Dan Oan says:

  Tác giả viết rất hay, mhận định xác đáng. Những thành phần lợi dụng , đội lốt Phật giáo đã lộ nguyên hình không thể chối cải. sau 50 năm đã đũ cho lich sữ phán xét tội lỗi của họ.

Leave a Reply to Dan Oan