WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:57:pm 18/08/15 Đăng ngày “August 18th, 2015”

Để hiểu tại sao có cuộc chiến tranh Đông Dương thứ Ba giữa các nước cùng hệ tư tưởng Cộng sản, một học giả Tây phương đặt lại cách nhìn về Địa lý-Chính Việt Nam

Để hiểu tại sao có cuộc chiến tranh Đông Dương thứ Ba giữa các nước cùng hệ tư tưởng Cộng sản, một học giả Tây phương đặt lại cách nhìn về Địa lý-Chính Việt Nam

Tạp chí Hérodote xuất bản ở Paris, trong số đặt biệt chuyên đề Việt Nam tháng Sáu năm 2015, có in một bài của một tác giả người Mỹ, Christopher Goscha, Giáo sư Đại học Montréal Canada, với đầu đề: “The Geopolitics of Vietnam in a Eurasian context: the Third Indochina War and its Lessons [...]

03:57:pm 18/08/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Học viện báo chí yêu cầu 100% sinh viên đổi avatar Facebook

Học viện báo chí yêu cầu 100% sinh viên đổi avatar Facebook

Học viện Báo chí vừa ra công văn khuyến khích đoàn viên trong trường hưởng ứng Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và nhận được nhiều phản ứng dư luận. Ngày 14/8/2015 Đoàn trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội ra công văn vận động đoàn viên trong trường tham gia [...]

08:40:am 18/08/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Định Nguyên: Chống cộng, thôi thúc yêu nước hay mù quáng hận thù?

Định Nguyên: Chống cộng, thôi thúc yêu nước hay mù quáng hận thù?

Chống cộng là sinh hoạt nổi bật nhất của người Việt tỵ nạn. Tinh thần chống cộng nơi người Việt tỵ nạn, tuy tiềm tàng nhưng còn rất mạnh. Tiếc là không có ai đủ tài để khơi dậy và kết hợp tinh thần ấy nên sự chống cộng tuy ồn ào nhưng không có [...]

12:13:am 18/08/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »