WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:51:pm 15/08/15 Đăng ngày “August 15th, 2015”

Bạc nhận lầm, bạc ác hơn ma

Bạc nhận lầm, bạc ác hơn ma

Việc trả tiền, vận động cho giới lobby chính trị tại Hoa Thịnh Đốn, có thể coi như hợp pháp. Tuy nhiên, dùng ảnh hương này để lèo lái chính sách Mỹ, nhằm có lợi cho một quốc gia thứ ba, là những vấn đề mà Lập Pháp Hoa Kỳ đang quan tâm và cần đánh giá lại.

02:51:pm 15/08/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phụ nữ là phải đẹp

Phụ nữ là phải đẹp

Ở đời không phải chỉ có cái đẹp có giá trị tương đối . Có khi chính cái xấu, cái khiếm khuyết theo quan niệm thẩm mỹ thông thường, lại trở thành đặc tánh được cả thế giới ngưỡng mộ

10:51:am 15/08/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Các sĩ quan, cựu sĩ quan QĐND VN tham gia lừa đảo qua bán hàng đa cấp?

Các sĩ quan, cựu sĩ quan QĐND VN tham gia lừa đảo qua bán hàng đa cấp?

“Chương trình: Không cần làm gì hết mà vẫn có tiền! Chỉ ở nhà ăn và chơi thôi! Bỏ ra 9,3 tỷ đồng, thu về 450 tỷ. Tỷ suất lợi nhuận là 4800%”. Đó là điều mà những người tham gia khóa huấn luyện của Liên Kết Việt đã được nghe. Bình luận viên: “Có [...]

10:07:am 15/08/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cần xóa cơ chế “Đảng cử dân bầu”

Cần xóa cơ chế “Đảng cử dân bầu”

Đó là kiến nghị của trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa tại phiên thảo luận Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) ngày 16-6. Ông Nghĩa cho rằng phần lớn công việc của Quốc hội đều do đại biểu Quốc hội chuyên trách thực hiện, còn các đại biểu khác [...]

09:42:am 15/08/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tranh cử TT 2016: Mỗi bên sẽ có một bà?

Tranh cử TT 2016: Mỗi bên sẽ có một bà?

Từ năm ngoái, trước ngày bà Cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton báo tin sẽ ra tranh cử tổng thống, các cuộc thăm dò được thực hiện trên toàn nước Mỹ đều nói bà được cử tri ủng hộ để trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo nước Mỹ. Chiều thứ Năm tuần rồi [...]

12:00:am 15/08/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »