WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:37:pm 02/08/15 Đăng ngày “August 2nd, 2015”

“Thần dược” Trung Quốc

“Thần dược” Trung Quốc

Những “nhà bào chế” Trung Quốc vừa cao đơn hoàn tán ra một loại thần dược mới bằng cách pha Viagra vào trong hàng ngàn chai rượu mạnh rồi bảo với khách hàng rằng đây là thần dược nhằm “duy trì sức khỏe” tình dục sung mãn bền lâu. Cơ quan điều tra đã bắt [...]

06:37:pm 02/08/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Lũ con hoang khát vọng đoàn tụ

Lũ con hoang khát vọng đoàn tụ

03:48:pm 02/08/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Nhố nhăng

Nhố nhăng

Sáng nay nhiều báo lớn xuất bản bằng Anh ngữ ở châu Á đưa tin lãnh tụ tối cao của Bắc Triều Tiên Kim Chính Ân đã giành được giải thưởng “Lãnh đạo Xuất sắc Toàn cầu”. Đây là giải thưởng do Trung tâm Sukarno có trụ sở tại Bali, Indonesia bình chọn. Lãnh đạo [...]

09:47:am 02/08/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Kho tàng báu vật dưới lòng, sông lòng biển Việt Nam

Kho tàng báu vật dưới lòng, sông lòng biển Việt Nam

Các con sông lớn của Việt Nam cũng giống như lòng biển Việt Nam, giấu thật sâu trong lòng mình những bí ẩn lịch sử từ chiến tích đến phát triển văn mình của mọi sắc tộc trên mảnh đất hình chữ S

07:59:am 02/08/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đàm phán TPP “trắng tay” phút chót

Đàm phán TPP “trắng tay” phút chót

Một số nước như Việt Nam, Malaysia, New Zealand đã nhượng bộ rất nhiều để có cơ hội thâm nhập vào thị trường Mỹ.

07:39:am 02/08/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Một luận cương khai sáng

Một luận cương khai sáng

Là cương lĩnh của một đảng chính trị hoặc một đội ngũ trí thức chính trị thì luận cương Khai Sáng đúng đắn, cần thiết này sẽ mau lẹ đi vào đời sống chính trị đất nước

07:30:am 02/08/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Người Tây phương nói về cuộc chiến Việt Nam

Người Tây phương nói về cuộc chiến Việt Nam

Những nhận định sai lạc như trên của truyền thông báo chí Tây phương có nhiều ác ý và ảnh hưởng tai hại, nó đã thúc đẩy phong trào phản chiến lên cao đưa cuộc chiến Đông Dương tới chỗ sụp đổ tan tành.

12:00:am 02/08/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »