WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:44:pm 06/08/15 Đăng ngày “August 6th, 2015”

“Hơn tượng đồng phơi những lối mòn”

“Hơn tượng đồng phơi những lối mòn”

Đó là câu thơ hay của Tố Hữu viết vào năm 1969, khóc Chủ tịch HCM qua đời. Chúng ta biết rằng hiện nay VN đang nóng lên với cơn sốt tượng đài. Tôi mới “phát hiện” một qui luật rất thú vị: Những địa phương nào nghèo nhất cũng chính là những địa phương [...]

04:44:pm 06/08/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hoa Hướng Nam: Hội thảo với Tiến sĩ Nguyễn Quang A tại Đức

Hoa Hướng Nam: Hội thảo với  Tiến sĩ Nguyễn Quang A tại Đức

Hôm nay 6/8/2015, tiên sĩ sẽ có buổi nói chuyện và giao lưu tại khách sạn Lord, al. Krakowska 218, 02-219 Warszawa, Ba Lan.

05:17:am 06/08/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bắt Không Được (Nữa) Thì Tha

Bắt Không Được (Nữa) Thì Tha

Không thể vừa “cho phép” giới công nhân thành lập Công Đoàn Độc Lập lại vừa cứ tiếp tục giam giữ những thành viên sáng lập của họ. Bắt không được (nữa) thì đành tha … làm phướcvậy!

05:06:am 06/08/15 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Benoit de Tréglodé: VN duy trì sự chi phối chính trị trong giờ mở cửa

Benoit de Tréglodé: VN duy trì sự chi phối chính trị trong giờ mở cửa

Nói một cách tổng quát, ở Việt Nam, cũng giống như ở nhiều quốc gia “hậu cộng sản”, nổi lên một nền kinh tế “mafia”, được điều hành bởi một nhóm nhỏ gồm gia đình, thân hữu của các vị lãnh đạo cao cấp…

04:56:am 06/08/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ý kiến bạn đọc: Nguyên nhân nào dẫn đến lũ lụt hiện nay ở Quảng ninh?

Ý kiến bạn đọc: Nguyên nhân nào dẫn đến lũ lụt hiện nay ở Quảng ninh?

Trong các trang báo đều đăng bài Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tỉnh Quảng ninh giải quyết khắc phục lũ lụt tại Quảng ninh nhưng không thấy đưa ra nguyên nhân nào đã dẫn đến hậu quả này và cách giải quyết vấn đề này thế nào? Theo chúng tôi phải đặt ra [...]

04:51:am 06/08/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

Hà Nội ‘mua ảnh hưởng’ ở Washington thế nào

Hà Nội ‘mua ảnh hưởng’ ở Washington thế nào

“Khẳng định rằng Việt Nam không có tù nhân chính trị giống như nói rằng ở Pháp không có pho-mát,” tác giả Rushford so sánh.

04:42:am 06/08/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »