WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:39:pm 07/08/15 Đăng ngày “August 7th, 2015”

Góc nhìn triết học về quyền lực phụng sự quyền lực từ vụ tượng đài 1.400 tỷ.

Góc nhìn triết học về quyền lực phụng sự quyền lực từ vụ tượng đài 1.400 tỷ.

Trong một bài viết trước, tôi có nói lên ý “khi quyền lực không chính danh từ nhân dân thì nó buộc phải tìm kiếm sự bảo chứng bỡi thần thoại hoặc huyền thoại”. Các vị vua xưa đều phải tìm đến thần linh (ướp xác), Chúa (xức dầu thánh), Thiên tử (phương đông). Ngày [...]

04:39:pm 07/08/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

C.A bắt cháu bé 15 tuổi liên quan tới cưỡng chế đất đai

C.A  bắt cháu bé 15 tuổi liên quan tới cưỡng chế đất đai

Cháu Nguyễn Mai Trung Tuấn là trưởng nam của anh Nguyễn Trung Can và chị Mai Thị Kim Hương, gia đình dân oan huyện Thạnh Hoá đã bị cưỡng chế vào ngày 14/4/2015.

04:33:pm 07/08/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hiệp định thương mại tự do VN–Liên Minh Châu Âu: Cơ hội cho đảng“ trụ“ hay triển vọng dân chủ hóa đất nước?

Hiệp định thương mại tự do VN–Liên Minh Châu Âu: Cơ hội cho đảng“ trụ“ hay triển vọng  dân chủ hóa đất nước?

Hiệp định sẽ được đàm phán lại , nếu Nghị Viện xác định tình trạng ngược đãi những người bất đồng chính kiến và nhân quyền ở Việt Nam vẫn tồi tệ.

04:24:pm 07/08/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nguyễn Đình Toản: Từ Đồng Cỏ tới Áo Mơ Phai

Nguyễn Đình Toản: Từ Đồng Cỏ tới Áo Mơ Phai

TIỂU SỬ: Nguyễn Đình Toàn có bút hiệu ban đầu là Tô Hà Vân nhưng thành danh với tên thật và cũng là bút hiệu chính thức sau này; sinh ngày 6 tháng 9 năm 1936 tại huyện Gia Lâm, bên bờ sông Hồng, ngoại thành Hà Nội. Di cư vào Nam 1954, Nguyễn Đình [...]

04:06:pm 07/08/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Vì sao Tây Bắc nghèo lại xây tượng HCM?

Vì sao Tây Bắc nghèo lại xây tượng HCM?

Hãy khoan nói đến số tiền 1400 tỷ. Trước tiên hãy đặt câu hỏi vì sao xây tượng đài HCM ở Tây Bắc to như vậy.?

03:43:pm 07/08/15 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Phác thảo tượng đài Sơn La 1400 tỷ

Phác thảo tượng đài Sơn La 1400 tỷ

01:05:am 07/08/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »