WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:53:pm 11/08/15 Đăng ngày “August 11th, 2015”

Quyền được chết theo ý muốn của bệnh nhân

Quyền được chết theo ý muốn của bệnh nhân

Trong cuộc tranh luận về quyền được chết có một điểm cần làm rõ. Có luật còn hơn không. Và những ai vì lý do tôn giáo không muốn tự kết liễu đời mình dù đau đớn thì đó là quyền của họ

02:53:pm 11/08/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nỗi nhục quốc thể ở Milan

Nỗi nhục quốc thể ở Milan

Tôi ít khi đặt tựa cho các bài viết trên FB của mình, vì quan niệm đó chỉ là những status ghi lại những cảm xúc và suy nghĩ nhất thời chứ không phải là những bài báo. Nhưng lúc này thì thật sự thấy cần đặt một cái tên cho stt này để gọi [...]

02:45:pm 11/08/15 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK | Đọc tiếp »

Có bằng chứng MH 17 bị bắn hạ bằng tên lửa Buk

Có bằng chứng MH 17 bị bắn hạ bằng tên lửa Buk

Đội Điều tra Hỗn hợp gọi tắt là JIT (The Joint Investigation Team) và Bộ An toàn Hà Lan cùng ra thông báo là những phần của tên lửa đã tìm thấy trong khu vực máy bay rơi ở miền đông Ukraine. Đây là những bằng chứng cho thấy ai là thủ phạm gây ra [...]

11:27:am 11/08/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đối thoại chiến lược

Đối thoại chiến lược

01:05:am 11/08/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »