1 Phản hồi cho “Đối thoại chiến lược”

  1. TT says:

    Ông Babui vẽ hình tên “Phù Quân Thanh” là heo nọc, hình vẽ này làm động lòng tên “họan lợn”, coi chừng vì lý do nghề nghiệp đấy hắn lại kiếm con heo này để thiến đấy!

Phản hồi