WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thư gửi thủ tướng và tổng thống Đức

Thủ tướng Đức. Ảnh www.aim.org

Thủ tướng Đức. Ảnh www.aim.org

Sau khi được tin Trương Tấn Sang du hành Đức Quốc trong những ngày tới và sẽ được bà thủ tướng Angela Merkel và tổng thống Joachim Gauck tiếp kiến một nhóm hoạt động tại Đức có tên “Diễn đàn thế kỉ 21″ đã thảo một lá thư gừi bà Thủ tướng Merkel và Tổng thống Gauck của Đức.

Chúng tôi xin gừi kèm lá thư gửi bà Merkel để ACE cùng đọc và xin tùy nghi phổ biến. Nội dung lá thư kêu gọi bà thủ tướng quan tâm đến vấn đề nhân quyền bị chà đạp tại Việt Nam và yêu cầu đặt vấn đề này với Trương Tấn Sang, đồng thời trong thư chúng tôi cũng đề cập đến việc Wikileaks phanh phui ra vụ tham nhũng hàng triệu đô la tại Á châu. 17 quan chức cao cấp ở Úc, Việt Nam, Mã Lai và Nam Dương đã nhận rất nhiều tiền hối lộ. Trong số đó có Trương Tấn Sang, chủ tịch nhà nước Việt nam. Nhật báo Đức Frankfurter Rundschau đã đăng tin này trong số báo ngày 01.08.2014.

 

2015 1121 Brief an Bundeskanzlerin Merkel.mail. doc

© Đàn Chim Việt

3 Phản hồi cho “Thư gửi thủ tướng và tổng thống Đức”

 1. Nguyen Van Thẹo says:

  40 năm toàn là đi………………………………………………….MÉC. Đi méc Mỹ cho đả rôí cuôí cùng Mỹ củng dzung dzăng dzung dzẻ với Viet Cộng. Bây giờ xoay qua………………MÉC Đức hehehhehehehêh,đẻ rôì xem Đức củng sẻ theo MỸ dzung dzăng dzung dzẻ voi VC cho mà coi.

  Qua thái độ đi…………………………………..MÉC như thế này làm cho dan Viet Nam nhìn mấy nhà……………………………..”RÂN CHỦ” going như …………….em bé, hơi mot tí”TAO VỀ………….MÉC ……………………………..BU tao cho mà xem’……

  Biết khi nào mây nhà ……………RÂN CHỦ trưõng thành lên tí nhỉ? Viet Cong nó khong cho mình……………………DÂN CHỦ thì tự mình bắt buôc nò phải cho, làm bang mọi cách buộc nó phaỉ cho mình, ngay cả hy sinh mạng song nếu mính tự thâý đó lá ………………..CAO ĐẸP, là LÝ TỮƠNG, sao laị phải đi MÉC’ vơí ……………………ONG NÁY , BÀ NỌ trông nó làm sao ay’, chẵng going ai hết mà thay’ mình như…………………………trẻ con. hhehehhehêh

 2. VÓ NGÀN says:

  BÁO CHÍ TỰ DO
  VÀ CHÍNH TRỊ TỰ DO

  Chỉ tự do mới hoàn toàn bình đẳng
  Người với người trong xã hội nhân văn
  Không ai được lạm quyền hầu tùy tiện
  Bởi nếu không báo chí sẽ phanh phui

  Nhưng độc tài thì hoàn toàn khác hẳn
  Báo chí toàn con rối giữa lòng tay
  Bảo nói ngược nói xuôi chi chẳng được
  Và nhân dân thành ngu mãi dài dài

  Nên báo chí tự do là vì thế
  Nó làm nền cho chính trị tự do
  Nhưng độc tài thì hoàn toàn ngược lại
  Xã hội mù do chẳng có tự do

  Nguyên lý ấy cớ chi đời vi phạm
  Đó là do Các Mác hay Lênin
  Mà cả Mác hay Lê ai cũng vậy
  Quyền hành chi mà chuyên chính độc tài ?

  Đó chẳng qua vì khinh người quá thế
  Tự độc tài coi nhân loại chỉ như pha
  Khiến lịch sử rơi vào trong dối gạt
  Thành nhân danh nhân bản chỉ gian tà

  Bà Markel vốn từ miền Cộng sản
  Nay trở thành Thủ tường nước Cộng hòa
  Mọi sự thế có đâu bà chẳng rõ
  Bởi thời gian hồ dễ lại phôi pha ?

  Thôi nói thế để mọi người thấy rõ
  Bởi ngày nay nhân loại chỉ một nhà
  Nhà phải sạch quét đi bao rác rưởi
  Mới biết người và cũng mới biết ta

  DẶM NGÀN
  (23/11/15)

Phản hồi