WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:28:pm 06/02/11 Đăng ngày “February 6th, 2011”

Giới lãnh đạo đảng cầm quyền Ai Cập từ chức

Giới lãnh đạo đảng cầm quyền Ai Cập từ chức

Những người chống đối không chịu chấm dứt tập trung tại quảng trường Tahrir cho tới khi ông Mubaraek từ chức.

06:28:pm 06/02/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Chính quyền Ai Cập đề nghị nhượng bộ thêm phe đối lập

Chính quyền Ai Cập đề nghị nhượng bộ thêm phe đối lập

Phó tổng thống Ai Cập đã gặp gỡ với một thành phần đại diện rộng rãi những nhóm đối lập chủ chốt lần đầu tiên vào ngày Chủ Nhật

06:16:pm 06/02/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Việt Nam phát triển do tín dụng

Việt Nam phát triển do tín dụng

Ngay cả trong đại hội đảng với chu kỳ năm năm được tổ chức cách đây hai tuần, đã có quan sát ghi nhận rằng không có dấu vết của các tín hiệu nhận thức được vấn đề.

06:07:pm 06/02/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tăng trưởng không có nghĩa hy sinh hạnh phúc của dân

Tăng trưởng không có nghĩa hy sinh hạnh phúc của dân

Một xã hội ổn định là phải có niềm tin giữa người với người, ứng xử với nhau tương kính. Đó chính là vốn xã hội, để có tăng trưởng bền vững. Chính từ những trải nghiệm thực tế đã đúc kết một thông điệp thấm thía: tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá không hẳn mang lại hạnh phúc cho người dân.

11:50:am 06/02/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Hội chợ Tết ‘Xuân Ước Mơ’ tưng bừng khai mạc

Hội chợ Tết ‘Xuân Ước Mơ’ tưng bừng khai mạc

Trong nắng Xuân chan hòa, ấm cúng tại Little Saigon vào sáng hôm mùng Ba Tết Tân Mão, 5 tháng 1 năm 2011, Hội Xuân Sinh Viên năm nay với chủ đề “Xuân Ước Mơ” đã tưng bừng khai mạc tại khu công viên Garden Grove Park thuộc thành phố Garden Grove.

12:01:am 06/02/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Sài Gòn mùa thương nhớ…

Sài Gòn mùa thương nhớ…

Qua ba ngày Tết mùng bốn mùng năm đường phố trở lại nhịp sống bình thường. Mùng 7 Tết là ngày Hạ nêu theo tục lệ ông bà để lại. Không cây nêu, không cung tên không vôi bột… Hình như cũng không còn nơi nào làm lễ Dựng nêu và Hạ nêu. Ngay cả [...]

12:01:am 06/02/11 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »