WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:38:pm 24/02/11 Đăng ngày “February 24th, 2011”

Vì sao Bắc Kinh sợ Hoa Nhài?

Vì sao Bắc Kinh sợ Hoa Nhài?

Hai tuần trước, mục này đã đặt câu hỏi: Cuộc cách mạng 2011 ở Tunisia, Ai Cập sẽ diễn biến thế nào? Sẽ lan mạnh như ở Ðông Âu năm 1989, hay biến chất như Iran năm 1979? Cho tới nay, câu trả lời có vẻ nghiêng về các sự kiện năm 1989. Cuộc Cách [...]

05:38:pm 24/02/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lịch sử sang trang

Lịch sử sang trang

03:48:pm 24/02/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Diễn

Diễn

“Thọ ơi, anh dặn, bớt diễn đi chút xíu. Chứ mâm nào cũng có em (như thế) thì… mệt quá!”

09:39:am 24/02/11 | Đăng tại SỔ TAY TNT, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Phát biểu của Tổng thống Obama về Libya

Phát biểu của Tổng thống Obama về Libya

Phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống nói rằng bạo lực ở Libya là “thái quá”, “không thể chấp nhận được,” và rằng nội các của ông đang xem xét “nhiều chọn lựa để chúng tôi có thể ứng phó với cuộc khủng hoảng này.”

03:53:am 24/02/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Phật Giáo Việt Nam đang lụi tàn hay khởi sắc

Phật Giáo Việt Nam  đang lụi tàn hay khởi sắc

Có chăng đạo Phật đang thoái trào và sẽ có một ngày tàn của Phật giáo. Ngày đó còn bao xa và sẽ như thế nào?

03:31:am 24/02/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nói thêm một lần cho dứt khoát về khái niệm “Cộng Sản”

Nói thêm một lần cho dứt khoát về khái niệm “Cộng Sản”

…theo Mác, chỉ có hai loại tư tưởng cộng sản, là quan niệm cộng sản không tưởng có trước Mác, và quan niệm cộng sản từ Mác trở đi là quan niệm cộng sản mà ông cho là quan niệm cộng sản khoa học, hay là chủ nghĩa cộng sản khoa học.

12:50:am 24/02/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Con đường phía trước [8]

Con đường phía trước [8]

Bất cứ sự truy nhập nào đến những nguồn thông tin vô tận đó đều mang lại lợi ích hơn là tác hại.

12:01:am 24/02/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »