WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:01:pm 27/02/11 Đăng ngày “February 27th, 2011”

Chiến dịch bắt bớ, đàn áp các nhà Dân chủ trong 3 ngày qua tại Việt Nam

Chiến dịch bắt bớ, đàn áp các nhà Dân chủ trong 3 ngày qua tại Việt Nam

Vào sáng ngày 25-2-2011, 20 công an đã đến bắt Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, chủ tịch Cao trào Nhân bản, tại nhà riêng số 194/20 đường Nguyễn Trãi, Sài Gòn. Lý do là Bác sĩ đã đưa ra “Lời Kêu gọi Toàn dân xuống đường” ngày hôm trước. Họ lấy đi một máy vi [...]

02:01:pm 27/02/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Vài cảm nghĩ nhân đọc bài “Phật Giáo Việt Nam”

Vài cảm nghĩ nhân đọc bài “Phật Giáo Việt Nam”

Cho nên ý nghĩa cuối cùng còn lại vẫn là ý nghĩa về Thượng đế, về giải thoát, và về tính Không như từ đầu đã nói. Khái niệm Thượng đế tất nhiên là khái niệm về sự tồn tại của một chủ thể siêu nhiên, một ý chí tuyệt đối, một năng quyền và tình thương yêu đích thực mang ý nghĩa cứu rỗi, giải thoát mọi cá nhân con người.

01:16:pm 27/02/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Liệu Putin có lo ngại về việc ‘những kẻ thổi còi’ đang lớn mạnh lên ở nước Nga?

Liệu Putin có lo ngại về việc ‘những kẻ thổi còi’ đang lớn mạnh lên ở nước Nga?

Simon Shuster / Moscow, TIME 19/02/2011 Nước nga có khá nhiều những kẻ huýt còi[1]. Trong vài năm gần đây, ít nhất hàng chục – quan chức địa phương, cảnh sát, doanh nhân – đã áp dụng để tố giác sự rửa tiền bẩn thỉu của chủ họ. Phần lớn những lời ca thán của [...]

12:51:pm 27/02/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Bạo loạn ở Libya và nền kinh tế thế giới: có lí do để hoảng loạn hay không?

Bạo loạn ở Libya và nền kinh tế thế giới: có lí do để hoảng loạn hay không?

Daphna Maor (Haaretz , Israel, 23/02/2011) Phạm Nguyên Trường dịch Ở Trung Đông đang diễn ra những sự kiện sẽ đi vào lịch sử thế giới. Cùng với thời gian người ta sẽ thấy rằng những chuyện đang diễn ra trong thế giới Arab có thể so sánh với những cuộc cách mạng vĩ đại [...]

12:43:pm 27/02/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thực tại Văn hóa với Tôn giáo

Thực tại Văn hóa với Tôn giáo

Chân lý đã bị loài người nhốt tù, giam hảm khắp nơi kể cả hữu thần hay vô thần. Đến lúc nào đó khi con người cảm thấy mình đã mê lầm cố bám vào những gía trị lỗi thời, cổ hủ, tạo nên những rào cảng bao vây bốp nghẹt tư tưởng, tâm thức cho đến lúc tận cùng tán loạn, bí lối trong chết đi sống lại rồi thì mới cố vẫy vùng thoát ra, mới biết thức tỉnh chịu cởi mở những xích xiềng để tự giải phóng bản thân mình.

12:34:pm 27/02/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nobel Văn chương 2010: Mario Vargas Llosa, Gaugin và Kỳ Đồng

Nobel Văn chương 2010: Mario Vargas Llosa, Gaugin và Kỳ Đồng

Cũng vì quan điểm bảo thủ tự tôn về khu vực văn học, về chính trị và về suy diễn hẹp hòi “Ideal direction”, (Đường hướng lý tưởng) trong chúc thư của người sáng lập Afred Nobel năm 1895, mà rất nhiều những nhà văn, nhà thơ, nhà tư tưởng vĩ đại của nhân loại đã bị từ chối. Marcel Proust, Ezra Pound, James Joyce, Vladimir Nabokob, Jorge Luis Borg, August Strindberg, Chekhov, Mark Twain…

12:24:pm 27/02/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cuộc Cách mạng Bắc Phi- Trung Đông còn đang tiếp diễn

Cuộc Cách mạng Bắc Phi- Trung Đông còn đang tiếp diễn

…Biết bao “lực lượng” khác nữa tự xưng là “lực lượng chủ yếu” của cách mạng dân chủ, đó là những vị anh hùng hảo hán đủ loại…

07:28:am 27/02/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Người Việt ở Ba Lan nói về Cách mạng Hoa Nhài

Người Việt ở Ba Lan nói về Cách mạng Hoa Nhài

TQQ: “tôi nghĩ nó sẽ ảnh hưởng tới các nước cộng sản còn lại như Trung Quốc, Việt Nam, CuBa và Bắc Triều Tiên nhưng khó có thể dẫn đến 1 cuộc cách mạng tương tự”.

06:57:am 27/02/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Độc tài khôn, độc tài ngu. Kế sách nào của các nhà độc tài cộng sản Việt Nam?

Độc tài khôn, độc tài ngu. Kế sách nào của các nhà độc tài cộng sản Việt Nam?

Kế sách tương lai nào cho các nhà độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam một khi cuộc cách mạng đường phố xảy ra ở Việt Nam? Jaruzelski, Ceausescu, Mubarak hay Kadafi?

04:19:am 27/02/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Những đoạn văn phong phú đến ngẩn ngơ!

Những đoạn văn phong phú đến ngẩn ngơ!

“Gần nhà em có một chú thương binh, chú bị cụt đầu, sáng nào chú cũng đi qua nhà em ăn sáng…”

12:01:am 27/02/11 | Đăng tại VUI CƯỜI | Đọc tiếp »

Ba thằng bạn

Ba thằng bạn

Các bậc quan chức rất khác người. Họ ăn bằng đít, ỉa bằng mồm và làm tình bằng nghị quyết…

12:00:am 27/02/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »