WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:48:pm 23/02/11 Đăng ngày “February 23rd, 2011”

Về biến động ở Ai-Cập

Về biến động ở Ai-Cập

VỀ BIẾN ĐỘNG Ở AI-CẬP Những biến động diễn ra ở Ai-Cập trong hai tuần lễ gần đây đang chiếm vị trí trung tâm, thu hút sự chú ý của dư luận toàn thế giới, choán thời lượng ngày càng cao trong hoạt động của mọi hệ thống truyền thông lớn nhỏ ở khắp nơi, [...]

08:48:pm 23/02/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Chợ chồm hỗm người Việt ở Houston

Chợ chồm hỗm người Việt ở Houston

6g30 sáng, chiếc Acura bóng lộn đời mới nhất đỗ xịch ở ven đường. Một ông già từ trong xe khệ nệ bưng thùng giấy đựng mấy bó rau bỏ xuống. Cạnh đó, mấy bà già cũng tất bật lôi từ xe hơi của mình những trái mướp, quả bầu, mớ chanh, ớt, đậu bắp… [...]

05:38:pm 23/02/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Đảng Cộng sản qua Đại hội XI: Những đồng chí thù địch

Đảng Cộng sản qua Đại hội XI: Những đồng chí thù địch

Đặc điểm hoạt động của Bộ Chính Trị, của đảng Cộng sản chắc chắn sẽ là cuộc đấu đá nội bộ quyết liệt, khi lộ rõ khi ngấm ngầm,

06:53:am 23/02/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

10.000 người Việt đang kẹt tại Libya

10.000 người Việt đang kẹt tại Libya

EU đang nỗ lực đưa các công dân nước họ ra khỏi Libya và ra lệnh cho các nhân viên ngoại giao phải rời khỏi nước này trong khi Trung Quốc và Việt Nam vẫn ‘án binh bất động’.

06:17:am 23/02/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ vào Hội NV VN cửa trước, không phải cửa sau

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ vào Hội NV VN cửa trước, không phải cửa sau

Trước công luận, tôi xin lỗi ông Thọ.

04:57:am 23/02/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Kế hoạch thôn tính và khai thác biển Đông của Trung quốc

Kế hoạch thôn tính và khai thác biển Đông của Trung quốc

Nhiều quốc gia ở Đông Nam Á đặc biệt là Việt nam và Philipine đang cùng với Hoa kỳ, Úc, Nhật và Nam hàn rất quan tâm đến vấn đề Trung quốc đang ngày càng bánh trướng thế lực ra biển Đông đặc biệt là với bản đồ hàng hải đường lưỡi bò…

12:12:am 23/02/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

“Nghị” Việt Nam sướng nhất thế giới

“Nghị” Việt Nam sướng nhất thế giới

Các ứng viên vẫn giữ vững truyền thống “ngọa hổ tàng long” “không bao giờ tranh cử”, những việc sắp xếp “quân xanh quân đỏ” nhiêu khê ấy đã có “cánh tay nối dài” của đảng CSVN là Mặt Trận Tổ Quốc

12:00:am 23/02/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »