WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:18:pm 21/02/11 Đăng ngày “February 21st, 2011”

Libya xáo trộn, dân chúng làm chủ thành phố lớn thứ nhì cả nước

Libya xáo trộn, dân chúng làm chủ thành phố lớn thứ nhì cả nước

Các cuộc chống đối và bạo động lớn nhất chưa từng có ở thủ đô 2 triệu người này, một dấu hiệu cho thấy sự nổi dậy đã lan tỏa mạnh như thế nào sau 6 ngày biểu tình tại các thành phố miền đông nước này đòi hỏi chấm dứt sự cai trị của nhà độc tài Gadhafi.

11:18:pm 21/02/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cảm xúc về một tình yêu

Cảm xúc về một tình yêu

Không gì đẹp bằng một tình yêu đang lên ngôi, và nhất là khi tình yêu ấy được thể hiện, được minh chứng bằng sự hy sinh tất cả những gì mà một người có được, ngay cả mạng sống của mình. Thưa bạn, không phải tôi đang kể lại cho bạn nghe về chuyện [...]

09:27:pm 21/02/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vấn nạn của MAM, nữ chính khách số 1 của nước Pháp

Vấn nạn của MAM, nữ chính khách số 1 của nước Pháp

Bà Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Michèle Alliot-Marie đang được dư luận Pháp, châu Âu và thế giới rất chú ý. Ba tuần nay các phiên họp Quốc hội Pháp đều bàn tán về bà, các đảng cánh tả – trước hết là đảng Xã hội – đều yêu cầu bà phải từ chức ngay [...]

04:44:pm 21/02/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nhãn căn

Nhãn căn

Đất nước chúng ta đã chịu nhiều đau khổ nhưng có lẽ sẽ còn nhiều khổ đau vì con người vẫn còn nhìn nhau bằng con mắt không dung thứ.

04:24:pm 21/02/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Thế nào là một xã hội tham nhũng?

Thế nào là một xã hội tham nhũng?

Con sâu làm rầu nồi canh. Khi trong một xã hội có những sự kiện tham nhũng xảy ra, được phát hiện vì không thể giấu giếm, toàn thể dư luận đều biết đến, người ta kết luận trong xã hội đó có tham nhũng. Như vậy tham nhũng là một hiện tượng có thể [...]

04:17:pm 21/02/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Khi một dân tộc cùng quyết tâm đòi bằng được Tự do – Dân chủ

Khi một dân tộc cùng quyết tâm đòi bằng được Tự do – Dân chủ

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.” Trào lưu dân chủ từ Bắc Phi và Trung Đông đang phả hơi nóng [...]

03:21:pm 21/02/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Bài phát biểu của bà H. Clinton về quyền sử dụng Internet

Bài phát biểu của bà H. Clinton về quyền sử dụng Internet

Quyền được tự do bảy tỏ ý kiến, gởi kiến nghị đến lãnh đạo, thờ phượng theo niềm tin – là những quyền phổ cập nhất, dù là được bày tỏ tại một quảng trường hay trên trang Blog cá nhân.

12:28:pm 21/02/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ảnh hưởng của cuộc cách mạng Dân Chủ ở Trung Đông với Á Châu, đặc biệt là TQ

Ảnh hưởng của cuộc cách mạng Dân Chủ ở Trung Đông với Á Châu, đặc biệt là TQ

Trung Quốc đã bắt giam một số người bất đồng chính kiến, gia tăng số cảnh sát viên trên đường phố, ngưng dịch vụ nhắn tìn dưới hình thức văn bản

12:21:pm 21/02/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Cá đã cắn câu

Cá đã cắn câu

Hôm nay tôi muốn trình bày về một lưỡi câu khác, đang dần thắt chặt đất nước ta, XH ta, con người ta… Mà cả bạn và tôi không phải là một ngoại lệ. Chúng ta là những người chịu ảnh hướng và trách nhiệm trực tiếp về nó…

01:58:am 21/02/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Con đường phía trước [5]

Con đường phía trước [5]

Lợi ích to lớn của cuộc cách mạng máy điện toán cá nhân là cách nó làm cho con người có thêm sức mạnh. Phương tiện truyền thông liên lạc với giá rất rẻ của xa lộ thông tin càng làm sức mạnh đó của con người được tăng lên một cách cơ bản hơn.

12:01:am 21/02/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »