WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:19:am 04/02/11 Đăng ngày “February 4th, 2011”

Một bức hình, nghìn lời nói

Một bức hình, nghìn lời nói

  Mưỡu: Trông người lại ngẫm đến ta, Trông vào đau ruột, nói ra ngại lời! Giữa dòng nước chảy sóng dồi, Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa! (VTP Tập Kiều)   Vũ Thế Phan (Ảnh sưu tầm từ Net, lời từ Tập Kiều) —————– Phụ chú: Trong ý nghĩa: «Bác Mao không [...]

07:19:am 04/02/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Làng “Vũ Đại” trở thành làng kho cá

Làng “Vũ Đại” trở thành làng kho cá

Từ truyền thống kho cá lâu đời, nắm bắt được nhu cầu của thị trường, người dân Hoà Hậu bắt tay vào việc “sản xuất hàng loạt” để kinh doanh.

03:39:am 04/02/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Phỏng vấn GS Carlyle A. Thayer: Trở lại vấn đề biển Nam Trung Hoa

Phỏng vấn GS Carlyle A. Thayer: Trở lại vấn đề biển Nam Trung Hoa

Hoa Kỳ muốn phát triển các mối quan hệ quốc phòng – khác với sự liên minh – với Việt Nam để có thể ảnh hưởng đến Hà Nội về một loạt vấn đề an ninh khu vực, gồm cả Trung Quốc.

03:21:am 04/02/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Mỹ, Ai Cập bàn bạc ‘tống khứ’ Tổng thống Mubarak

Mỹ, Ai Cập bàn bạc ‘tống khứ’ Tổng thống Mubarak

“Tổng thống Obama nói, bây giờ là lúc bắt đầu một sự chuyển giao hòa bình, có trật tự, ý nghĩa bằng các cuộc thương thuyết

03:08:am 04/02/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Phụ nữ Việt khắp nơi cùng đón Tết

Phụ nữ Việt khắp nơi cùng đón Tết

Người Việt Nam ở khắp nơi dù trong nước hay nước ngoài cũng đều đang bận rộn chuẩn bị đón Tết dù cho không khí Tết ở các vùng có khác nhau. Nhân dịp này, tạp chí phụ nữ trò chuyện với một số chị em phụ nữ ở các châu lục khác nhau về [...]

01:50:am 04/02/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Về vấn đề khai thác đất hiếm ở Việt Nam

Về vấn đề khai thác đất hiếm ở Việt Nam

Do việc Trung Quốc, nước cung ứng đến 97% đất hiếm trên thế giới, giảm bớt xuất khẩu loại khoáng sản này, nhiều quốc gia, đặc biệt là Nhật Bản, buộc phải tìm những nguồn cung cấp khác và đây là cơ hội để Việt Nam khai thác tài nguyên này. Nhưng khai thác đất [...]

01:28:am 04/02/11 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »

Tôi đi xem bói

Tôi đi xem bói

Kính thưa quý vị, tôi thật tình không dám nói bói toán là bố lếu bố láo, nhưng cả ba thứ mà tôi đã trải qua đều như thế đấy! Hay là chỉ tại tôi gặp toàn một thứ “Thầy” chẳng ra gì? Cũng cần thưa ngay là ngay cả “Hồn Ma” mà chúng tôi gặp trong lúc cầu Cơ tôi cũng coi là một thứ Thầy Bói: Thầy Bói Ma! Vâng, có thể là chúng tôi gặp toàn loại chẳng ra gì! Chứ còn như Tổng Thống Thiệu, sách bói gối đầu giường cả đống, còn chung quanh lúc nào cũng đầy những Thầy Bói thứ xịn nhất, lại còn xây cả Hồ Con Rùa để trấn yểm, sao rút cục cũng chẳng ra gì thế? Thế thì bây giờ các vị bảo sao nào?

12:23:am 04/02/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »