WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:06:pm 05/02/11 Đăng ngày “February 5th, 2011”

Việc làm và thân xác của Lenin

Việc làm và thân xác của Lenin

Dĩ nhiên là nơi chôn cất Lenin sẽ trở thành địa điểm hành hương của những người cộng sản trên khắp thế giới, nhưng ngọai vi Peterburg chứ không phải trung tâm Moskva thì vẫn tốt hơn.

06:06:pm 05/02/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Xuất hiện quan điểm về thời hậu Mubarak

Xuất hiện quan điểm về thời hậu Mubarak

Trong một dấu hiệu cho thấy quân đội, lực lượng mạnh mẽ nhất Ai Cập, ủng hộ biểu tình

05:39:pm 05/02/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Thiên đàng XHCN

Thiên đàng XHCN

Cái XHCN theo nhà văn Dương Thu Hương thì gọi là“ Những thiên đường mù” còn trong lúc đó tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ cho rằng“ Cái khẩu hiệu XHCN nó rất mù mờ”

04:03:am 05/02/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Đầu năm Mèo nói chuyện cá

Đầu năm Mèo nói chuyện cá

Bản năng về nguồn của cá hồi, tất nhiên, đã được loài người ghi nhận và khai thác từ lâu.

03:47:am 05/02/11 | Đăng tại SỔ TAY TNT, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Những vết rạn nứt trong chính quyền Nga

Những vết rạn nứt trong chính quyền Nga

Có lẽ điểm yếu lớn nhất của nước Nga dưới trào Putin là không có một xã hội công dân mạnh mẽ, đủ sức thể hiện quyền lợi của người dân; còn chính phủ thì rất thiếu nhiệt tình.

03:35:am 05/02/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Ảnh hưởng cuộc nổi dậy ở Ai Cập đối với TQ và VN

Ảnh hưởng cuộc nổi dậy ở Ai Cập đối với TQ và VN

Ðối với Việt Nam, Ai Cập giữ mối quan hệ hữu nghị lâu dài nhưng không phải là một quốc gia đối tác có tầm quan trọng đặc biệt về kinh tế.

03:23:am 05/02/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Mùa Xuân đầu tiên – Một tư duy vượt trước

Mùa Xuân đầu tiên – Một tư duy vượt trước

Mùa xuân đầu tiên viết về sự kiện trọng đại của dân tộc. Đó là mùa xuân đầu tiên Bắc – Nam mới thật sự cùng chung vui một nhà, cùng hòa lòng người, tình yêu, tình thương để cùng đón tết. Bây giờ thì bài hát Mùa xuân đầu tiên đã trở thành thân [...]

12:01:am 05/02/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Một tháng vòng quanh tiểu bang Texas

Một tháng vòng quanh tiểu bang Texas

Chuyến đi này kéo dài đến bốn tuần lễ, bắt đầu bằng Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt nam năm 2010 được tổ chức tại thành phố Houston vào đúng Ngày Nhân Quyền 10 tháng 12, mãi cho đến ngày 5 tháng Giêng năm 2011, tôi mới lại lên máy bay trở về California. Cũng như mọi lần, tôi đến thăm viếng nhiều bà con bạn hữu, và thường ở lại với họ ít ngày để trò chuyện tâm sự. Đó là lối “vãng gia” (home visit) để tạo cơ hội thắt chặt nữa cái mối liên hệ thân thương giữa chúng tôi với nhau.

12:01:am 05/02/11 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Ý Đảng – Lòng dân: Hai đường thẳng song song

Ý Đảng – Lòng dân: Hai đường thẳng song song

“Một hệ thống không còn khả năng trả lời là một hệ thống chết. Sau bao nhiêu tiêu cực, thoái hóa trong hàng ngũ đảng viên, nếu không có gì thay đổi sau Đại hội X thì Đảng quả là quá khinh thường nhân dân.” Đó là cảm nghĩ của một thanh niên đầy nhiệt [...]

12:01:am 05/02/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Gắp bỏ cho người

Gắp bỏ cho người

Thuở nhỏ, tôi thường được ông nội cho thằng cháu đích tôn đi ăn cỗ. Theo ông đến các bữa cỗ, khép nép ngồi ngoan ngoãn ở một góc cạnh ông. Ông gắp cho miếng nào thì được ăn miếng ấy. Ông dạy: “Ăn uống phải từ tốn. Ăn phải trông nồi, ngồi phải trông [...]

12:01:am 05/02/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tết trong tù với các anh

Tết trong tù với các anh

Thế cho nên dù họ ở trong tù, là phạm nhân đấy nhưng những người như anh Vũ, anh Ba, anh Điếu và nhiều người khác nữa vẫn được đời nhắc đến một cách kính trọng. Loại như Đông La Nguyễn Huy Hùng đường đường là nhà văn, nhà báo chỉ làm cho thiên hạ thấy khinh bỉ vì cái lương tâm táng tận đến cùng của loại bồi bút hèn mạt đó.

12:01:am 05/02/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »