WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:54:pm 16/02/11 Đăng ngày “February 16th, 2011”

Hoa Kỳ chỉ trích VN chặn Internet

Hoa Kỳ chỉ trích VN chặn Internet

Mọi sự áp bức sẽ dẫn tới cuộc cách mạng, vì độc tài, quân phiệt chỉ thống trị người dân trong một giai đoạn nào đó, chứ không thể khóa miệng, xiềng xích họ mãi mãi.

02:54:pm 16/02/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Truyện cười về Mubarak

Truyện cười về Mubarak

1. Bill Clinton đến Ai Cập thăm Mubarak và rất ấn tượng vì thấy Mubarak rất được lòng dân và dễ dàng chiến thắng trong các cuộc bầu cử. Bill bèn hỏi “Mubarak này, tôi sắp tái tranh cử đây. Ông xem có thể đưa các cố vấn của ông qua Washington để giúp cho [...]

02:48:pm 16/02/11 | Đăng tại VUI CƯỜI | Đọc tiếp »

Biện minh trạng bênh vực TS Cù Huy Hà Vũ [1]

Biện minh trạng bênh vực TS Cù Huy Hà Vũ [1]

Trong thực tế, Việt Nam đã từng miễn tố và trả tự do vô điều kiện cho những ngoại kiều gốc Việt và trục xuất họ về nước sau khi bắt giữ và khởi tố họ vì họ có những hành vi bày tỏ chính kiến giống như ông Cù Huy Hà Vũ

11:40:am 16/02/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

“Thời thanh niên sôi nổi”

“Thời thanh niên sôi nổi”

Võ Nguyên Giáp sinh năm 1911, trong một gia đình nhà nho ở làng An Xá, nay thuộc xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

11:16:am 16/02/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Mười bài học từ cao trào cách mạng ở Tunisia và Egypt

Mười bài học từ cao trào cách mạng ở Tunisia và Egypt

Chỉ có chế độ dân chủ đích thực, tức là chế độ tôn trọng quyền của người dân, mới thật sự đem lại ổn định chính trị bền vững mà thôi, chứ không phải cứ bịt tai, bịt mắt, bịt miệng người dân rồi lôi cuốn họ vào những cuộc vui chơi giải trí vớ vẩn là có “ổn định chính trị”, như quan niệm của giới độc tài toàn trị.

10:49:am 16/02/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

HRW kêu gọi Campuchia đảm bảo quyền lợi cho người Việt tỵ nạn

HRW kêu gọi Campuchia đảm bảo quyền lợi cho người Việt tỵ nạn

(New York, ngày 14 tháng Hai, 2011) – Hôm nay Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng Cam-pu-chia cần cung cấp chỗ tị nạn an toàn cho những người Thượng phải trốn khỏi vùng Tây Nguyên Việt Nam ngay cả sau khi chính phủ nước này đóng cửa trung tâm tị nạn của [...]

01:15:am 16/02/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »