WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:18:pm 23/04/13 Đăng ngày “April 23rd, 2013”

Văn hóa có ảnh hưởng đến nền dân chủ?

Văn hóa có ảnh hưởng đến nền dân chủ?

Bây giờ mà đi hỏi những câu như trên là thừa và có phần ngớ ngẩn. Đơn giản là câu trả lời là có và người ta biết điều này từ lâu chứ không phải mới mẻ gì. Tôi cũng đồng ý với điều này. Tôi cũng biết rằng bàn về văn hóa vùng miền [...]

11:18:pm 23/04/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Xã hội dân sự: Đó chính là sự hy sinh dũng cảm

Xã hội dân sự: Đó chính là sự hy sinh dũng cảm

(Ghi nhận của Đoàn Thanh Liêm) Cách nay không lâu vào giữa năm 2012, tôi có viết một bài với nhan đề là “Xã hội Dân sự: Đó chính là sự Sáng tạo” (The Civil Society: It’s Innovation, it’s Creativity). Nay thì tôi xin khai triển thêm về một đặc tính khác nữa của XHDS [...]

03:17:pm 23/04/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Khi đoàn thanh niên CS là cánh tay của đảng CS

Khi đoàn thanh niên CS là cánh tay của đảng CS

Theo kiểu mẫu gốc là Đoàn Thanh niên Cộng sản Liên Xô – Komsomol – mang tên Lenin do chính Lenin thành lập năm 1918, ở nước ta Đoàn Thanh niên do ông Hồ Chí Minh thành lập từ năm 1931 lúc đầu mang tên Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông dương (khi đảng Cộng [...]

03:10:pm 23/04/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »