WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:27:am 07/04/13 Đăng ngày “April 7th, 2013”

Ông Lê Hồng Hà phát biểu về sửa đổi Hiến pháp

Ông Lê Hồng Hà phát biểu về sửa đổi Hiến pháp

Do mấy chục năm qua, cả nước ta đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa sai lầm nói trên, nên đất nước ta lâm vào tình trạng suy yếu, xuống cấp về hầu hết các mặt của đời sống xã hội (không chỉ kinh tế mà cả chính trị, xã hội, văn hóa, đạo đức vv…) và tụt hậu so với nhiều nước xung quanh, chủ quyền quốc gia bị xâm phạm. Chưa bao giờ lòng tin của dân đối với sự lãnh đạo của ĐCSVN và Nhà nước ta thấp như ngày nay và tình hình nghiêm trọng tới mức trở thành nguy cơ lớn đối với sự sống còn của chế độ, của ĐCSVN.

10:27:am 07/04/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đại sứ TQ thăm mộ tử sỹ TQ ở Yên Bái

Đại sứ TQ thăm mộ tử sỹ TQ ở Yên Bái

Tân Hoa Xã cho hay Đại sứ Khổng Huyễn Hựu vừa dẫn đầu một đoàn đại biểu Trung Quốc đi viếng mộ tử sỹ Trung Quốc ở tỉnh Yên Bái hôm thứ Năm 4/4. Chuyến thăm được cho là nhằm Tiết Thanh Minh Quý Tỵ tuần rồi. Hãng tin nhà nước Trung Quốc cho hay [...]

03:38:am 07/04/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Phía sau phiên tòa Đoàn Văn Vươn

Phía sau phiên tòa Đoàn Văn Vươn

Phiên tòa sơ thẩm của TAND TP Hải Phòng xét xử ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý cùng gia đình với tội danh “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” đã kết thúc ngày 5.4.2013 sau khi tuyên án 6 người. Theo đó, bị tuyên án nặng nhất là hai anh em [...]

03:34:am 07/04/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Chuyện cái rắm, điện 10 pha hay Bình Dương chơi đểu Quốc Hội

Chuyện cái rắm, điện 10 pha hay Bình Dương chơi đểu Quốc Hội

Con số này cũng đã cho thấy sự nghiêm túc, nghiêm chỉnh của các cơ quan thực hiện chủ trương, chính sách của Quốc Hội, của Đảng đến đâu.

03:29:am 07/04/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Công Lý là gì? Câu chuyện của hai vụ án

Công Lý là gì? Câu chuyện của hai vụ án

Nếu như người dân Việt Nam muốn tránh tai họa ấy đến cho mình và cho con cháu mình thì chỉ có một con đường duy nhất để đi là. Tất cả chúng ta đừng đứng sau khung cửa nữa.

12:00:am 07/04/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »